Nitra rieši vážny problém s odpadom, chce postaviť vlastnú spaľovňu odpadov


Foto: Nitra rieši vážny problém s odpadom, chce postaviť vlastnú spaľovňu odpadov Foto: odpady-portal.sk

Mesto rieši vážny problém, ktorým je likvidovanie odpadu, a z toho dôvodu uvažuje nad vybudovaním vlastnej spaľovne. Tento spôsob by bol efektívny z ekologického aj ekonomického hľadiska, keďže v súčastnosti sa komunálny odpad vyváža 40 km od mesta. Spaľovňa by bola najlepším riešením s nakladaním odpadu a priblížila by ho viac k smart mestám.

Európska únia neustále apeluje na členské štáty, aby začali skládkovať odpad čo najmenej a radšej sa ho zbavovať. Primátor Nitry Jozef Dvonč preto prišiel s návrhom, aby malo mesto vlastnú spaľovňu, ktorá by tento problém vyriešila. Dvonč si zároveň uvedomuje, že táto téma je dosť kontroverzná a u verejnosti môže vyvolať negatívne reakcie, avšak iné riešenie momentálne nie je. 

Podľa primátora je najvhodnejším riešením roštová spaľovňa, ktorej výstavba by trvala štyri až päť rokov. Rok alebo dva sa o nej bude iba diskutovať, obyvatelia sa teda nemusia znepokojovať, že by bola postavená okamžite. Ako príklad uviedol Viedeň, ktorá je považovaná za jedno s najlepších smart mies v Európe, pričom má dokonca až dve vlastné spaľovne.Zdroj: odpady-portal.sk