SPU v Nitre a Technická univerzita vo Zvolene budú spolupracovať. Získajú tak milióny eur


Foto: SPU v Nitre a Technická univerzita vo Zvolene budú spolupracovať. Získajú tak milióny eur Foto: koláž Facebook/SPU Nitra - Zelená univerzita;Facebook/Technická univerzita vo Zvolene

Spolupráca medzi Slovenskou poľnohospodárskou univerzitou v Nitre a Technickou univerzitou vo Zvolene získala zelenú. Konzorcium s názvom AgroForestry uspelo vo výzve rezortu školstva, na základe čoho získa finančný príspevok vo výške 20 miliónov eur.

Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre prostredníctvom svojej webovej stránky informovala o tom, že vysoké školy budú môcť využiť tieto peniaze na modernizáciu a budovanie integrovanej výskumnej, vzdelávacej či ubytovacej infraštruktúry

„Projekty na vytvorenie konzorcií vysokých škôl sú jedným z kľúčových krokov v posilňovaní spolupráce a excelentnosti vo vzdelávaní a vede,“ vysvetlil minister školstva Tomáš Drucker.

V projekte uspeli aj konzorciá ďalších slovenských vysokých škôl a univerzít. Všetky musia vzniknúť do roku 2026. Navzájom budú spolupracovať aj tieto vzdelávacie inštitúcie:

  • Slovenská technická univerzita v Bratislave a Ekonomická univerzita v Bratislave,
  • Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici a Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre,
  • Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave a Trnavská univerzita v Trnave. Správy e-mailom Poslať tip Nahlásiť chybu