Kuriózne auto na cestách v Nitre


Foto: Kuriózne auto na cestách v Nitre
2.júla 2010 spozorovali ľudia v Nitre toto kuriózne auto, ako sa premávalo po miestnych komunikáciách.

Miesto: -
Dátum: 09.04.2015