Nitriansky primátor na rokovaní K8 o eurofondoch, ktoré by mesto mohlo využiť na rôzne projekty


Foto: Nitriansky primátor na rokovaní K8 o eurofondoch, ktoré by mesto mohlo využiť na rôzne projekty Foto: nitra.sk

Nitriansky primátor Jozef Dvonč sa zúčastnil rokovania združenia K8 v Banskej Bystrici, ktorého členmi sú primátori krajských miest a primátor Bratislavy. Dôležitým bodom rokovania z pohľadu samospráv bolo financovanie územnej samosprávy a debata k návrhu štátneho rozpočtu pre rok 2018. 

Primátori prerokovali eurofondy a ich čerpanie, nakoľko väčšina krajských miest bola úspešná pri čerpaní finančných prostriedkov z Integrovaného regionálneho operačného programu (IROP). Z tohto programu budú aj v Nitre zrealizované investície v rámci doplnenia cyklotrás, dopravy a zelene, keďže mesto plánuje vypracovanie Plánu udržateľnej mobility funkčného územia mesta Nitra. Oblasťou dvojdňového rokovania v Banskej Bystrici bola aj novela zákona o obecnom zriadení a novela zákona o sociálnych službách. Nasledujúce rokovanie združenia K8 sa uskutoční v Prešove.

Správy e-mailom Zapnúť upozornenia Poslať tip Nahlásiť chybu

Zdroj: nitra.sk