Z nuly takmer až na 100 eur. V Nitre zaviedli daň za parkovacie miesta pre ZŤP, teraz ju chcú znížiť


Foto: Z nuly takmer až na 100 eur. V Nitre zaviedli daň za parkovacie miesta pre ZŤP, teraz ju chcú znížiť Foto: archívne/nitrak.sk

Osoby so zdravotným postihnutím vlani rozhnevala nová daň, ktorú zaviedlo mesto Nitra, a jeden z obyvateľov dokonca podal podnet na prokuratúru. Za svoje pridelené parkovacie miesta si totiž zrazu museli začať platiť.

Na najbližšom zasadnutí mestského zastupiteľstva, vo štvrtok 18. apríla 2024, sa však bude rokovať o návrhu dodatku k danému všeobecne záväznému nariadeniu. Poplatok by sa tak mohol znížiť. 

Z nuly takmer až na 100 eur

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Nitry o miestnej dani za osobitné užívanie verejného priestranstva trvalým parkovaním vozidla schválili poslanci ešte v októbri 2023. Do platnosti vstúpilo o mesiac neskôr. Nová daň sa týkala osôb s preukazom ŤZP. Tí dovtedy mohli stáť na svojich pridelených miestach bezplatne, to sa však zmenilo a ročne mali platiť od 70 do takmer 100 eur. 


Výška poplatku totiž bola stanovaná na 0,015 eur za meter štvorcový na deň. „Pre kolmé parkovacie miesto o rozmeroch 3,5 m x 5,0 m x 0,015 € tak ročná daň predstavuje sumu vo výške 95,80 €; pre pozdĺžne parkovacie miesto 2,20 m x 6,50 m x 0,015 € ročná daň predstavuje sumu vo výške 78,30 €, stálo vo všeobecne záväznom nariadení. 


Sprísniť sa mal aj celý proces vyhradenia týchto miest a malo dôjsť k väčšej selekcii. Radnica vtedy tvrdila, že konala len podľa odporúčaní hlavnej kontrolórky, podľa ktorej v meste dlhodobo dochádzalo k zneužívaniu kartičky ŤZP. Viacero ľudí si podľa jej zistení vybavilo kartičku a cez ňu vyhradené parkovacie miesto len na to, aby tak vyriešili svoj problém s parkovaním na sídliskách.

Zrušiť nie, iba znížiť

Mestské zastupiteľstvo sa bude touto témou opäť zaoberať. Poplatok však zrušiť neplánujú, iba znížiť o polovicu. Ak to poslanci schvália, po novom by to malo byť 0,008 eur za každý začatý meter štvorcový na deň. 

Zmeniť sa má aj okruh osôb, pre ktoré môže byť vyhradené parkovacie miesto. Povolenie budú mať len tí, čo majú v posudku z Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny uvedené, že fyzická osoba ŤZP alebo ŤZPS je odkázaná na individuálnu dopravu a nemôže využívať prostriedky hromadnej dopravy, alebo je zaradená do transplantačného či chronického dialyzačného programu.

Nárok budú mať aj ľudia, ktorí podstupujú akútnu onkologickú liečbu alebo tí, ktorí majú pri hematoonkologickom ochorení udržiavaciu liečbu. 

Úrad komisára pre osoby so zdravotným postihnutím so znížením poplatku súhlasí. „Takýto krok zo strany mesta Nitra vítame a veríme, že dodatok k Všeobecne záväznému nariadeniu poslanci Mestského zastupiteľstva schvália,“ uviedla hovorkyňa Elena Koritšánska. Správy e-mailom Poslať tip Nahlásiť chybu