FOTO: Polícia a inšpektori práce si v Nitre „posvietili“ na nechtové štúdiá. Čo zistili?


FOTO: Polícia a inšpektori práce si v Nitre „posvietili“ na nechtové štúdiá. Čo zistili?
Galéria: 4 fotky
Foto: freepik.com

Ešte v apríli sa nitrianski inšpektori práce a príslušníci cudzineckej polície PZ v Nitre zapojili do akcie Europolu s názvom „Spoločné akčné dni k obchodovaniu s ľuďmi pre účely pracovného vykorisťovania.“ Spoločne sa preto vybrali na kontroly do nechtových štúdií v meste, aby si posvietili na dodržiavanie zákazu nelegálnej práce a nelegálneho zamestnávania.  

Do spoločných akčných dní, ktoré organizovala pracovná skupina Europolu v Haagu EMPACT (European Multidisciplinary Platform Against Criminal Threats), sa mohli zapojiť všetky členské štáty. Akcia prebehla v dňoch od 20. do 27. apríla 2024. 

V Nitre vykonali kontrolu v troch obchodných zariadeniach – nechtových štúdiách, dňa 24. apríla. V rámci tejto akcie bolo skontrolovaných 16 osôb, z ktorých štyria boli občania Slovenskej republiky a 12 boli cudzinci.„Kontrolou boli zistené porušenia povinností cudzincov, teda štátnych príslušníkov tretej krajiny na úseku pobytu, čím sa dopustili priestupku v zmysle zákona o pobyte cudzincov,“ informovala hovorkyňa nitrianskej krajskej polície Jana Šinková a dodala, že za uvedené priestupky im bola uložená bloková pokuta, ktorú na mieste uhradili. Iné porušenia zákona už kontrola neodhalila. 

Slovenská republika, ktorá potvrdila svoju účasť na tejto medzinárodnej iniciatíve Europolu, tak prispela k identifikácii obetí obchodovania s ľuďmi pre účely pracovného vykorisťovania a k zabezpečeniu dodržiavania pracovného práva.

Slobodné a nezávislé médiá sú kľúčové pre demokraciu. Nepodliehajú vplyvu politikov ani záujmových skupín, čo im umožňuje objektívne a pravdivo informovať verejnosť.

Podpora slobodných médií je investíciou do transparentnej a spravodlivej spoločnosti.

Podporiť nezávislé spravodajstvo

Dočítať článok zadarmo


Prečítajte si viac: