Môže mestská polícia skontrolovať vaše veci, doklady alebo auto? Ujasnite si zásadné rozdiely


Foto: Môže mestská polícia skontrolovať vaše veci, doklady alebo auto? Ujasnite si zásadné rozdiely  Foto: Facebook/Polícia SR – Nitriansky kraj

Obecné alebo mestské polície sú poriadkové útvary, ktoré pôsobia lokálne pri zabezpečovaní verejného poriadku. Ich zriaďovateľmi sú samotné obce, pričom oproti Policajnému zboru majú odlišné, a často oklieštené pole pôsobnosti. Občania často nevedia, aký je vlastne v ich kompetenciách rozdiel, polícia Nitrianskeho kraja preto priblížila niekoľko hlavných rozdielov.

Môže vás mestská polícia vyzvať na preukázanie totožnosti?

Mestskí policajti v prvom rade zasahujú, pokiaľ je ohrozený život, zdravie alebo majetok občanov, ak je narušený verejný poriadok alebo pri podozrení na spáchanie trestného činu či priestupku. Preukaz totožnosti môžu žiadať od osoby, ktorú pristihli pri spáchaní priestupku, alebo od ktorej je požadované vysvetlenie nejakej situácie (napríklad svedok). 

Príslušníci mestskej polície môžu tiež žiadať doklad od osoby pripomínajúcej hľadané osoby, prípadne predviesť na oddelenie osoby, ktoré sa odmietajú preukázať. 

Má mestská polícia právo zastavovať vozidlá? 

Áno, pokiaľ došlo k priestupku ako prechod na červenú, nezastavenie na stopke, prechádzanie cez plnú čiaru a podobne. Ďalej sa mestská polícia venuje priestupkom v statickej doprave, čiže v súvislosti s parkovaním. 

Môže mestská polícia otvoriť váš byt? 

Áno, ale len v určitých situáciách. Zákon to povoľuje, pokiaľ je bezodkladné otvorenie súkromného objektu potrebné kvôli bezprostrednému ohrozeniu života, zdravia alebo veľkých škôd na majetku, pričom omeškanie by objektívne malo nežiadúce následky. Tieto situácie sa riešia za pochodu podľa situácie a v spolupráci so štátnou políciou a hasičmi. Môžu mestskí policajti používať donucovacie prostriedky? 

V určitých situáciách môžu využiť hmaty kopy, chvaty, obušok a putá, ale aj psa. Hliadky mestskej polície v Nitre riešia najmä cez víkend opakované narúšanie verejného poriadku a nočného kľudu, predovšetkým na uliciach Podzámska a Mostná. Tamojšie bitky spĺňajú podmienky trestného činu výtržníctva a vyžadujú si spoluprácu so štátnymi policajtmi, záchrannými zložkami a hasičmi.

Majú mestský policajti právo zatýkať a na výkon osobnej prehliadky? 

Nedotknuteľnosť osoby a jej súkromia je zaručená v Ústave Slovenskej republiky. Mestský policajt je oprávnený vykonávať bezpečnostnú prehliadku iba u zadržanej osoby, pokiaľ je pristihnutá pri páchaní alebo bezprostredne po spáchaní trestného činu.

Podľa zákona je mestský policajt v rámci takejto prehliadky oprávnený presvedčiť sa, či ten, koho zadržiavajú, nie je ozbrojený alebo či nemá pri sebe inú vec, ktorou by mohol ohroziť život alebo zdravie, prípadne takú vec odobrať; odobratú vec alebo zbraň odovzdá najbližšiemu útvaru Policajného zboru spolu so zadržanou osobou. 


Podporte nezávislé spravodajstvo a získajte web bez reklám.

Podporiť

Dočítať článok zadarmo

Prečítajte si viac: