Komunitná záhrada, 4-metrová včelnica či botanický chodník: Eko ďalej 2024 podporí v Nitre 10 prospešných projektov


Foto: Komunitná záhrada, 4-metrová včelnica či botanický chodník: Eko ďalej 2024 podporí v Nitre 10 prospešných projektov Foto: Facebook/Mesto Nitra

Spolu 10 verejne prospešných projektov získalo finančnú podporu v rámci grantovej výzvy Eko ďalej Nitra 2024. Jej hlavným cieľom je motivovať občanov, aby aktívne participovali pri ochrane a tvorbe životného prostredia, a tým zlepšovali kvalitu života v Nitre. Za programom stojí vedenie mesta a Nitrianska komunitná nadácia. 

Mestské zastupiteľstvo v Nitre odsúhlasilo na tieto účely sumu 17-tisíc eur. Do výzvy sa prihlásilo celkovo 13 subjektov, podporu nakoniec dostalo 10. Pozrite si prehľad podporených projektov: 

Učiaca záhrada

Predkladateľ: Alej na Prameni

Udelený grant: 2 500 eur

Prvým podporeným projektom je Učiaca záhrada, ktorú chcú vybudovať členovia občianskeho združenia Alej na Prameni. Tí sa v tejto časti mesta snažia o vytvorenie otvoreného, podnetného a podporného prostredia. Cieľom projektu je podpora vzdelávacích aktivít detí a mládeže v prírode, realizácia projektov, workshopov a výsadby.

Deti sa tu budú môcť zážitkovou formou zoznamovať so životom včiel, vyrobia si sviečky z včelieho vosku, budú diskutovať o zmysle recyklácie a upcyklácie či tráviť čas v Aleji pri čítaní knižiek. Do priestoru sa doplní nábytok, dataprojektor a potrebné zariadenie, vytvoria sa 4 trvalkové záhony a ďalšie 3 kompostoviská. Grant pokryje nákup výsadbového materiálu, materiálu na včelnicu, pozorovací úľ, závlahový materiál, prenájom toalety a lektorné.


Rozvoj mestskej včelnice v Nitre

Predkladateľ: Zoborské včely, o.z.

Udelený grant: 2 500 eur

Účelom projektu je vytvorenie špeciálneho pozorovacieho včelína, vysokého cca 4,5 metra, ktorý by doplnil mestskú včelnicu. Včelín umožní návštevníkom pozorovať prácu a výklad včelára z blízkosti a zároveň bezpečne. Na mestskej včelnici sa, v spolupráci s miestnymi včelármi, zabezpečí organizovanie pravidelných podujatí pre verejnosť, kde sa obyvatelia Nitry budú môcť dozvedieť niečo o včelách, včelárení, ochrane životného prostredia a opeľovačov. Grant pokryje náklady na výrobu včelnice.

Komunitná záhrada v Alzheimer Centre

Predkladateľ: Borinka - Alzheimercentrum, ZSS Nitra

Udelený grant: 1 200 eur

Súčasťou areálu zariadenia sociálnych služieb pre ľudí s Alzheimerovou chorobou je aj park založený v roku 1963, ktorý je aj v dnešnej dobe výnimočným a krásnym miestom. Klienti, ich rodinní príslušníci, zamestnanci spolu s ďalšími dobrovoľníkmi chcú zachovať dedičstvo predkov, ktoré táto komunitná záhrada predstavuje. V pláne majú park vyčistiť a vypíliť suché a choré stromy a kúpiť a zasadiť nové dreviny, ktoré by nahradili tie vypílené. Cieľom je, aby bola komunitná záhrada miestom, kde klienti a aj ľudia z okolia nájdu kus zeleného pokoja, miesto pre stretnutie s rodinou a priateľmi, či útočisko pred horúčavami v letných mesiacoch.

Grant pokryje náklady na nákup stromov.

Zelená Chrenová, 3. etapa

Predkladateľ: neformálna skupina pod vedením S. Kováča

Udelený grant: 1867 eur

Fasáda obytného domu na Chrenovej trpí tým, že si v nej vtáctvo, najmä ďatle, budujú hniezda a porušuje sa tým systémovosť zateplenia. Preto sa členovia neformálnej skupiny rozhodli pre vtáky vytvoriť lepší domov, inštalovaním 20 vtáčích búdok na stromy v okolí domu, a zachovať tak prírodu žijúcu v jeho blízkosti. Vytvoria tak vzor pre ostatných obyvateľov, či inštitúcie, ako riešiť tento problém, s ktorým bojujú mnohé zateplené budovy. Chcú tiež skrášliť a zveľadiť priestor za domom, do ktorého vôbec nepreniká slnko, a vhodnou výsadbou zelene podporiť biodiverzitu mestského prostredia. Vybuduje sa svahový záhon so zadržiavaním padajúcej vody z balkónov a jej distribúciu k rastlinám. Grant pokryje nákup búdok a materiálu na zelenú stenu.


Zelená oáza Dražoviec


Predkladateľ: Občianske združenie Pre Dražovce

Udelený grant: 2 500 eur

V rámci projektu sa v Centre voľného času Dobrotka vybuduje komunálne kompostovisko pre efektívnu recykláciu zeleného odpadu. Tiež sa vytvorí nové posedenie pre rodičov s deťmi a nové vybavenie pre cykloturistov. Grant pokryje nákup pieskoviska, hojdačky, lavičky, čerpadla na vodu a materiálu na kompostovisko. 

Enviromentaliáda 2024

Predkladateľ: ŠOK o.z.

Udelený grant: 500 eur

Členovia združenia, ktorým zeleň a láska k prírode nie je ľahostajná, pripravia edukatívno-osvetové podujatie - enviromentaliádu - teda eko verziu olympiády, na ktorej deti a mládež naučia rozoznávať stromy podľa listov, vtákov podľa spevu, byliny podľa vône, ale aj triediť odpad, či ako zasadiť svoj prvý stromček.

Grant pokryje náklady na podujatie - sprievodný program, ozvučenie, odmeny, kancelárske potreby a podobne.

Botanický náučný chodník - fáza I.

Predkladateľ: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre

Udelený grant: 1 250 eur

Cieľom projektu je vytvoriť Náučný botanický chodník v parku Botanickej záhrady SPU pomocou osadenia interaktívnych edukačných tabúľ. Chodník bude prirodzeným spôsobom vzdelávať návštevníkov parku o jeho kolekciách a zbierkach, na vybrané témy priblíži aj niečo z fyziológie a systematiky rastlín, či životného prostredia.pre viac poznatkov.

Grant pokryje náklady na výrobu informačných tabúl.

Potopí nás klimatická kríza?

Predkladateľ: Pestrec

Udelený grant: 1 200 eur

Projekt má za cieľ zaujímavým a interaktívnym spôsobom informovať žiakov 3 základných škôl z 8. a 9. ročníka o problematike klimatickej krízy, ktorá je často nedostatočne uchopená najmä v školskom prostredí. Projektom by chcelo združenie docieliť, aby sa mladí ľudia v téme klimatickej zmeny a krízy lepšie zorientovali, aby zistili čo ju spôsobuje a hlavne, aké sú možnosti jej riešenia - či už z pohľadu ich individuálnych, ale aj skupinových rozhodnutí. Zároveň chcú premietnuť teoretické vedomosti do praxe a ukázať žiakom, ako môžu zveľadiť vonkajší školský priestor v súlade s klimatickými požiadavkami a sami si navrhnú a zrealizujú kompostovisko, zelenú stenu, bylinkovú záhradu a podobne.

Grant pokryje náklady na lektorné a materiál.


Zachráň hada, zachrániš strom

Predkladateľ: Wild Nature

Udelený grant: 993 eur

Projekt Zachráň hada, zachrániš strom parafrázuje význam biodiverzity v prírode, pretože bez funkčnej fauny nebude ani funkčná flóra. Občianske združenie Wild Nature chce vybudovať 2 info tabule pre návštevníkov povodia rieky Nitry, a tiež vytvoriť  aspoň 3 prechody pre plazy cez oporný múr, čo prispeje k zvýšeniu ochrany druhov. Zrealizuje sa tiež workshop Svet fauny 2024 s názvom Čo robiť pri uhryznutí hadom - mýty a fakty.

Grant pokryje náklady na výrobu informačných tabúl.


Podpora environmentálnych projektov v našom meste je nevyhnutná pre udržateľný rozvoj a ochranu nášho životného prostredia. Som hrdý, že sme v rámci programu EKO ĎALEJ NITRA 2024 mohli podporiť tak rozmanité a inovatívne projekty, ktoré nielenže vzdelávajú našich občanov, ale aj priamo prispievajú k zlepšeniu kvality života v Nitre. Verím, že tieto iniciatívy budú inšpirovať ďalších obyvateľov k aktívnej účasti na ochrane a tvorbe nášho spoločného prostredia,“ povedal Miloslav Špoták, viceprimátor mesta Nitra.

Podporte nezávislé spravodajstvo a získajte web bez reklám.

Podporiť

Dočítať článok zadarmo

Prečítajte si viac: