Od 1. februára vás môže navštíviť pracovník Štatistického úradu, zisťovať bude informácie o príjmoch


Foto: Od 1. februára vás môže navštíviť pracovník Štatistického úradu, zisťovať bude informácie o príjmoch Foto: ilustračné

Štatistický úrad Slovenskej republiky uskutoční v čase od 1. februára do 30. apríla 2018 výberové štatistické zisťovanie o zložení a peňažných príjmoch súkromných hospodáriacich domácností v SR. Cieľom je získať informácie o výške, štruktúre a vývoji peňažných príjmov osôb v rôznych typoch domácností. Na Slovensku bolo do zisťovania pre rok 2018 vybraných viac ako 150 obcí, medzi nimi je aj mesto Nitra.

Na základe výsledkov zisťovania Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR realizuje výpočet životného minima. Údaje sa využijú na zabezpečenie potrieb informačného systému Štatistického úradu SR, požiadaviek ministerstiev a štátnych organizácií. Zisťovanie vykonajú vyškolení pracovníci ŠÚ, ktorí sa pri návšteve domácnosti preukážu služobným preukazom. Zber údajov sa realizuje formou rozhovoru so zástupcom domácnosti.


Správy e-mailom Poslať tip Nahlásiť chybu

Zdroj: slovak.statistics.sk