Nitra vyhlásila grant v rámci programu Mením Moje Mesto, cieľom je zlepšiť kvalitu života obyvateľov


Foto: Nitra vyhlásila grant v rámci programu Mením Moje Mesto, cieľom je zlepšiť kvalitu života obyvateľov Foto: unsk.sk

Mesto Nitra v spolupráci s Nitrianskou komunitnou nadáciou vyhlásilo výzvu na predkladanie žiadostí o grant v grantovom programe Mením Moje Mesto. Jeho cieľom je podporiť zlepšenie kvality verejných priestranstiev v meste.

Program má motivovať k aktívnej participácii pri tvorbe, obnove či oživovaní verejných priestranstiev a zaujímavých lokalít v Nitre. Celková finančná alokácia predstavuje sumu 50 000 eur, pričom jeden projekt sa podporí sumou maximálne 5 000 eur. Všetky projekty sa budú realizovať v Nitre.  

K oprávneným oblastiam podpory patria:  

  • prvky drobnej záhradnej a parkovej architektúry na verejných priestranstvách
  • vytváranie a obnova priestranstiev športovo-rekreačného charakteru
  • vytváranie a obnova kultúrno-historických lokalít
  • výsadba a revitalizácia zelene
  • tvorba a zveľaďovanie verejných záhrad
  • nápady na nové využitie verejných priestranstiev pri vodných tokoch a plochách
  • vytvorenie a úprava náučných chodníkov a cyklochodníkov
  • vytvorenie mobilných Smart aplikácií zameraných na zlepšenie kvality verejných priestranstiev
  • aplikácie v oblasti marketingových nástrojov, zameraných na propagáciu, zvýšenie informovanosti a popularizáciu života obyvateľov Nitry


Správy e-mailom Poslať tip Nahlásiť chybu

Zdroj: nitra.sk