Zber bioodpadu v Nitre sa začne už v septembri


Foto: Zber bioodpadu v Nitre sa začne už v septembri

Začiatok zberu, harmonogram zberu – všetky informácie budú poskytnuté včas na webovej stránke www.nitra.sk, www.nks.sk a v schránkových novinách ECHO.

Ako správne používať nádobu na bioodpad?

Nádobu umiestnite do tieňa, nie na priame slnko. Znížite tým riziko hnilobných procesov.
Príklop nádoby ponechávajte zatvorený. Vlhké až mokré bioodpady zabaľte do papiera. Vhodný
je napr. novinový papier. Zabalením takéhoto odpadu predchádzate nadmernému znečisteniu nádoby. V lete obmedzíte nežiadúci hmyz a v zime odpad neprimŕza na stenu nádoby. Odpad sa lepšie vysype do zberového vozidla a nádoba zostane prázdna a neznečistená. Suchšie bioodpady prevrstvujte s vlhkejšími bioodpadmi.

Pre správne spracovanie bioodpadu je vhodné, aby v nádobe bola prevrstvená zmes odpadov uvedených na druhej strane „Čo sa smie vložiť do nádoby“ Bioodpady nezatláčajte, snažte sa ich ponechať nakyprené. Nádobu udržujte v čistote. V prípade, že bioodpad začína zapáchať, môžete ho zasypať zeminou, premiešať s papierom alebo lístím. Vhodné je posypať vápnom.

Ďalšie informácie môžete získať na Odbore komunálnych činností a životného prostredia MsÚ.
Telefón: 037 6502 295, resp. NKS, s.r.o., telefón: 037 6516 210, 0902 999 555, 0902 999 575, 0902 999 544.

Obyvatelia rodinných domov, ktorí si svojpomocne kompostujú bioodpad na vlastnom pozemku, môžu
nádobu na zber bioodpadu odmietnuť.

V tom prípade kontaktujte pracovníkov NKS, s.r.o. na tel. číslach 0902 999 555, 0902 999 575, 0902 999 544.

Miesto: -
Dátum: 23.07.2015


Správy e-mailom Zapnúť upozornenia Poslať tip Nahlásiť chybu