Na Hornej ulici v Šali sa bude rekonštruovať cesta, vodiči rátajte s dopravnými obmedzeniami


Foto: Na Hornej ulici v Šali sa bude rekonštruovať cesta, vodiči rátajte s dopravnými obmedzeniami Foto: sala.sk

S komplexnou rekonštrukciou, vybudovaním nových parkovacích miest a rozšírením cesty na Hornej ulici v Šali sa malo začať už na jar, avšak realizácia sa časovo oneskorila aj pre námietky a odvolaniu obyvateľov. V apríli však obyvateľ námietku stiahol a stavebné povolenie nadobudlo právoplatnosť.  

Na základe povolenia môže mesto pripraviť súťažné podklady pre verejné obstarávanie a hľadať vykonávateľa stavebných prác. Rekonštrukcia by sa mala začať približne o dva mesiace. Keďže časť ulice pred bytovým domov je v dezolátnom stave, mesto sa rozhodlo, že dovtedy zabezpečí prejazdnosť cesty. Odstraňovať sa bude aj asfaltový povrch cesty pred bytovým domom. 

„Týmto sa ukáže aj to, v akom stave je podklad pod cestou. Ak bude v dobrom stave, upravia sa vpuste, aby odtekala dažďová voda. Ak bude podklad zlý, pristúpime k nutnej oprave. Cieľom je, aby bola cesta prejazdná do času realizácie komplexnej opravy,“ uviedol Miroslav Políček z referátu dopravy MsÚ Šaľa.  

Obyvatelia a motoristi, ktorí touto ulicou prechádzajú musia rátať s dopravnými obmedzeniami. Zábrany budú umiestnené od začiatku bytovky smerom z ulice SNP po križovatku Horná-Vajanského. S odstraňovaním asfaltového povrchu cesty sa začne už túto sobotu 5. mája, keďže pre množstvo výtlkov spôsobuje problémy počas jazdy.


Správy e-mailom Poslať tip Nahlásiť chybu

Zdroj: sala.sk