Zlaté Moravce hospodárili s prebytkom, mesto ušetrené financie použije na rôzne projekty a opravy


Foto: Zlaté Moravce hospodárili s prebytkom, mesto ušetrené financie použije na rôzne projekty a opravy Foto: zlatemoravce.eu

Zlaté Moravce vlani dosiahli vynikajúci výsledok v rámci rozpočtového hospodárenia, keď sa im podarilo výrazne ušetriť. Ušetrené peniaze budú použité na spolufinancovanie schválených projektov mesta či na rekonštrukcie miestnych komunikácií. Mesto dosiahlo výsledok rozpočtového hospodárenia za rok 2017 vo výške 1 926 847 eur, z čoho do fondov mesta bude pridelených 1 382 178 eur.

„Je to výsledok, ktorý poukazuje na efektívne riadenie a dáva veľký priestor pre rozvoj mesta. Za posledné roky je to najlepší výsledok. Je to úspech, na ktorý môžeme byť právom hrdí a našou snahou bude aj v nasledujúcich rokoch pokračovať v dobrom hospodárení, a tým zabezpečovať systematický  rozvoj mesta a plniť požiadavky spoluobčanov,“  skonštatoval primátor Dušan Husár. 

Mestskí poslanci na zastupiteľstve rozhodli, že peniaze, ktoré boli pridelené k fondom sa využijú na realizáciu rôznych rekonštrukčných projektov. Z rezervného fondu poslanci schválili čerpanie vo výške 836 tisíc eur, ktoré sa využijú na rekonštrukciu miestnych komunikácií, rekonštrukciu škôl, rozšírenie kamerového systému či na spolufinancovanie rôznych projektov.  

Z fondu rozvoja bývania schválili čerpanie sumy vo výške 145 tisíc eur, ktoré sa využijú na rekonštrukciu časti verejného osvetlenia, vybudovanie odstavných plôch, vybudovanie športoviska, stojísk na odpad či výmenu autobusových zastávok. „Ostatné finančné prostriedky ušetrené z roku 2017 budú slúžiť ako rezerva na rôzne nepredvídané udalosti, havarijné stavy na majetku mesta a splátky úverov Mesta v roku 2019,“ dodal Husár.
Správy e-mailom Poslať tip Nahlásiť chybu

Zdroj: zlatemoravce.eu