Úmrtia na ochorenie srdca a ciev sa na Slovensku nedarí znižovať, tieto opatrenia by to mohli zmeniť


Foto: Úmrtia na ochorenie srdca a ciev sa na Slovensku nedarí znižovať, tieto opatrenia by to mohli zmeniť Foto: ilustračné, twitter

Na Slovensku sa stále nedarí znižovať vysokú úmrtnosť na choroby srdca a ciev, ako aj výskyt týchto ochorení napriek investíciám do moderných spôsobov diagnostiky a liečby či vysokým nákladom na farmakoterapiu. Situácia sa dá podľa Štefana Farského (predseda Slovenskej ligy proti hypertenzii) riešiť dvomi spôsobmi. Znížiť hladinu rizikových faktorov, alebo zlepšiť úroveň odbornej kardiologickej starostlivosti.    

Farský zároveň uviedol, že na významnej redukcii úmrtnosti na choroby srdca a ciev a výskytu týchto ochorení sa najviac podieľajú intervencie zamerané na rizikové faktory aterosklerózy a liečebné zmeny životného štýlu, menej investícií do farmakoterapie a moderných technológií. Štát by teda mal znížiť sadzbu DPH na vybrané vhodné potraviny a naopak, vyššou sadzbou by mal zdaňovať nevhodné potraviny (sladené nápoje). 

Obmedziť by sa mala nočná práca v odvetviach, v ktorých je to možné a podporovať programy zamerané na pravidelnú fyzickú aktivitu. Rovnako by bolo vhodné vytvoriť Úrad splnomocnenca pre prevenciu a rehabilitáciu kardiovaskulárnych chorôb. Riešením je aj neostať v primárnej zdravotnej starostlivosti len pri preventívnych prehliadkach, ale pravidelne vyhodnocovať ako sa menia jednotlivé rizikové faktory u poistencov v starostlivosti všeobecných lekárov a špecialistov.Zdroj: webnoviny.sk