Nitra zverejnila mapu ukončených investičných akcií, toto všetko sa postavilo


Foto: Nitra zverejnila mapu ukončených investičných akcií, toto všetko sa postavilo

Mesto Nitra oznámilo informácie o ukončených investičných projektoch, ktoré sa zrealizovali do konca septembra 2017. Celková investícia vyšla približne 4 milióny €. Investovalo sa predovšetkým do mestských častí.

O ukončených projektoch mesto informuje na svojej webovej stránke. Najviac prác sa zrealizovalo v Starom meste. 

Investičné projekty s najvyššími cenami sa zrealizovali v časti Staré mesto o to sumou viac ako 1 233 000 €. Najviac stála nová telocvičňa ZŠ Tulipánová ktorej suma sa vyšplhala na hodnotu 487 752 €. Na zimnom štadióne sa zateploval štít a rozširovali sa sky boxy za západnej strany a to za sumu približne 136 000 €. Rekonštrukciou prešla aj ZŠ Kniežaťa Pribinu za sumu 96 651 €. Spolu bolo zrealizovaných 18 investičných projektov.


V Krškanoch sa zrealizovalo 9 investičných akcií, na Klokočíne 10  

Za sumu 794 855 € realizovalo mesto investičné projekty v Krškanoch. Najvyššia suma sa vyčlenila do dobudovania kanalizačných odbočení v Dolných Krškanoch. Oprava chodníkov na Novozámockej ulici stála približne 126 000 €. 10 investičných akcií v Klokočíne stálo 637 656 €. Najviac stála oprava miestenej komunikácie na Bellovej ulici, a to 254 000 €. Rekonštrukcia komunikácia na Nedbalovaj ulici si vyžiadala 131 000 €.

Na Chrenovej a Janíkovciach sa ukončilo celkovo 13 investičných projektov 

Tie si vyžiadali investície v hodnote 523 430 €. Približne 150 000 € bolo potrebné investovať do opravy miestnej komunikácie s novým chodníkom na ulici Ľ. Okánika. Na obnovu materskej školy Topoľová sa použila suma 120 000 €.  


V mestských častiach Zobor a Dražovce sa zrealizovalo 7 investičných akcií 

A to za sumu 420 550 €. Do tejto sumy bola započítaná rekonštrukcia komunikácie na Chmeľovej doline, stála 250 000 €, a výdajňa stravy v Kultúrnom dome Dražovce za 66 637 €.

Na Čermáni sa ukončili 4 investičné akcie 

Celkovo si vyžiadali 244 035 €, čo bolo najmenej zo všetkých. Investície si vyžadovala rekonštrukcia komunikácie na ulici J. Mrvu za 100 000 €. Na Dolnočermánskej ulici sa opravil chodník a tak isto bezpečné prechody na Železničiarskej ulici.

„V roku 2017 sme, okrem zabezpečenia základných funkcií mesta, pokračovali v rozvoji kultúrneho a spoločenského života, podpore vrcholového a mládežníckeho športu, modernizácii vzdelávacieho procesu na školách, či poskytovaní sociálnych služieb pre široké spektrum občanov. Samozrejme, nadviazané bolo aj na realizáciu významných investičných akcií z minulých rokov,“ informuje mesto na svojom webe

Mesto Nitra zároveň informuje, že pre prípad mimoriadnych situácií má v rezervnom fonde pripravených približne 1,5 až 2 milióny €. Zároveň sú k dispozícií aj mimorozpočtové financie približne v hodnote 4 milióny € na dobudovanie cyklotrás. 

 

Správy e-mailom Zapnúť upozornenia Poslať tip Nahlásiť chybu

Zdroj: nitra.sk