V Nitre už začali vydávať hlasovacie preukazy. Ako si ich môžete vybaviť?


Foto: V Nitre už začali vydávať hlasovacie preukazy. Ako si ich môžete vybaviť? Foto: Foto: Facebook/Mesto Nitra

Predčasné parlamentné voľby sa uskutočnia 30. septembra, pokiaľ však budete v tento deň odcestovaní mimo svojho trvalého bydliska, riešením je vybaviť si hlasovací preukaz. Ako na to?

Od stredy 16. augusta je možné požiadať mesto o vydanie tohto dokladu. „Obec na základe žiadosti voličovi vydá hlasovací preukaz a zo zoznamu voličov ho vyčiarkne s poznámkou o vydaní hlasovacieho preukazu,“ informuje ministerstvo vnútra. S ním tak budete môcť hlasovať v ľubovoľnej volebnej miestnosti na Slovensku. 

Máte tri možnosti

Voliči môžu požiadať o vydanie hlasovacieho preukazu tromi spôsobmi:

Osobne: v úradných hodinách, najneskôr však v posledný pracovný deň pred konaním volieb (t. j. najneskôr 29. septembra). Vydaný vám bude bezodkladne. Požiadať oň môže aj splnomocnená osoba, a to najneskôr deň pred voľbami.

V listinnej podobe: žiadosť musí byť doručená obci najneskôr 15 pracovných dní predo dňom konania volieb (teda najneskôr 8. septembra).

Elektronicky (e-mailom): buď vo forme elektronickej snímky žiadosti (skenu) alebo v textovej forme. Do obsahu e-mailu potom treba uviesť všetky potrebné údaje. Elektronická žiadosť musí byť doručená najneskôr 15 pracovných dní predo dňom konania volieb (teda dňa 8. septembra).

  Pokračovanie článku pod reklamou  

Čo musí žiadosť obsahovať?

  • meno a priezvisko,
  • rodné číslo,
  • štátnu príslušnosť,
  • adresu trvalého pobytu (obec, ulica, číslo domu),
  • korešpondenčnú adresu, na ktorú vám ho doručia.

Mesto už na svojej webovej stránke zverejnilo aj elektronickú adresu na doručovanie žiadostí - volby@msunitra.sk. Vyvesená by však mala byť i na úradnej tabuli. 

Pokiaľ ste o hlasovací preukaz požiadali elektronicky, zašlú vám ho na adresu trvalého bydliska alebo na korešpondenčnú adresu, ktorú ste v žiadosti uviedli. Pozor, zásielka je len „do vlastných rúk“.

Prevziať vám ho ale môže aj iná osoba, ak to uvediete v písomnej alebo elektronickej žiadosti spolu s jej menom, priezviskom a číslom občianskeho preukazu. 

Dostanete iba jeden 

Na hlasovací preukaz si však dávajte pozor. Rezort vnútra v tejto súvislosti upozorňuje, že vydaný môže byť iba raz. „Pri strate alebo odcudzení obec voličovi nový hlasovací preukaz nevydá,“ upozorňuje ľudí ministerstvo. 

Ak si ho zabudnete doma alebo oň nejakým spôsobom prídete, máte smolu. “V tom prípade nemáte možnosť voliť v žiadnej volebnej miestnosti,” dodáva rezort.Prečítajte si viac: