V Nitre zasadlo do lavíc vyše 840 prváčikov. S novým školským rokom prichádzajú aj viaceré zmeny


Foto: V Nitre zasadlo do lavíc vyše 840 prváčikov. S novým školským rokom prichádzajú aj viaceré zmeny
Galéria: 10 fotiek
Foto: Facebook/ZŠ Dvory nad Žitavou/Piaristická spojená škola sv. Jozefa Kalazanského v Nitre

Nový školský rok začal a 4. septembra zasadlo do lavíc po celom Slovensku približne 507-tisíc žiakov základných a zhruba 215-tisíc študentov stredných škôl. Mimoriadne výnimočný deň zažili najmä prváci, ktorých je tento rok vyše 60-tisíc. 

Počty detí v školách a škôlkach rastú

V Nitre sa otvorili triedy v 14 mestských základných školách a 28 škôlkach. „Do lavíc mestských základných škôl zasadne v tomto roku 6 751 žiakov, z toho 847 prvákov, ktorí dostali od mesta školské pomôcky a knižky. V materských školách máme 2 510 detičiek, z toho 858 je predškolákov,“ informovalo mesto Nitra na sociálnej sieti.

Ako ďalej dodala samopráva, počty detí v nitrianskych školách a škôlkach neustále rastú, preto v tomto školskom roku dôjde k otvoreniu predškolského klubu na Párovciach. Ten sa postupom času zmení na ďalšiu triedu materskej školy. 

Školský rok otvoril Hattas i členovia vlády

Primátor Nitry Marek Hattas otvoril nový školský rok na ZŠ kráľa Svätopluka. Do škôl sa vybrali aj viacerí členovia vlády, vrátane ministra Daniela Bútoru. 

V Nitrianskom kraji napríklad zavítala na Strednú zdravotnícku školu-Egészégügyi Középiskola v Nových Zámkoch štátna tajomníčka Ministerstva zdravotníctva SR Monika Jankechová. Ako absolventka tejto školy popriala žiakom veľa úspechov a poďakovala sa i pedagógom a bývalým kolegom. 


„Vychovávať a formovať mladých ľudí, to už je samo o sebe náročná úloha, no participovať na odbornej príprave zdravotníckych pracovníkov je dnes mimoriadne dôležité aj pre budúcnosť slovenského zdravotníctva,“ povedala v slávnostnom príhovore. 

Čo prinesie nový školský rok?

Ako informovalo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR, s novým školským rokom prichádza aj viacero zmien. Na 39 vybraných základných školách zavedú od prvého ročníka štátny vzdelávací program, ktorý bude využívať nové metódy a formy výučby, ale podporí aj „vytváranie podpornej a motivujúcej klímy školy“.

Vznikne tiež ďalších 16 Regionálnych centier podpory učiteľov, ktoré budú pomáhať s prechodom na novú formu vzdelávania. Od septembra ich tak bude už 32.

Postupne začnú i so zavádzaním systému podporných opatrení. Ten by mal zvýšiť kvalitu inklúzie, eliminovať riziko segregácie či podporiť duševné a fyzické zdravie. Ďalším cieľom je aj prevencia.

Od septembra taktiež vstupujú do platnosti nové pravidlá ospravedlňovania žiakov z vyučovania. Na základných a stredných školách bude možné ospravedlniť žiaka päť po sebe nasledujúcich vyučovacích dní, v materských školách to bude sedem dní. 
Správy e-mailom Zapnúť upozornenia Poslať tip Nahlásiť chybu