Nitriansky kraj podporuje regionálne značky kvality, zhodli sa na tom účastníci konferencie


Foto: Nitriansky kraj podporuje regionálne značky kvality, zhodli sa na tom účastníci konferencie Foto: unsk.sk

25. septembra 2017 sa v obci Mojmírovce (okres Nitra) za prítomnosti sociálno - ekonomických partnerov uskutočnila v poradí už 10. konferencia s názvom „Podporujeme rozvoj vidieka“. Tá bola zameraná na výmenu informácií v oblasti jeho možného rozvoja a regionálneho značenia v Nitrianskom kraji. Záštitu nad konferenciou prebral predseda Nitrianskeho samosprávneho kraja Milan Belica.

Od roku 2007, kedy sa konferencia uskutočnila po prvýkrát, a na ktorej sa predstavili výsledky projektu LEADER zameraného na realizovanie postupov a riešení novátorským a inovatívnym prístupom, sa do projektu zapojili takmer všetky miestne akčné skupiny.

Od roku 2007 kraj dosiahol množstvo úspechov, ktoré nemožno opomenúť, a za 10 rokov sa podporili viaceré oblasti: 

- vytvorila sa silná základňa personálnych aj odborných kapacít nevyhnutných pre zdravé fungovanie každej miestnej akčnej skupiny.

- vytvárali a upevňovali sa nové verejno - súkromné partnerstvá typu LEADER.

- vypracovala a implementovala sa stratégia miestneho rozvoja.

- zrealizovalo sa celkovo 910 rozvojových projektov v rámci dotačných nástrojov LEADER NSK.

- projekt LEADER NSK sa neustále propagoval aj prostredníctvom portálu www.leadernsk.sk, cez vydávanie propagačných  materiálov a predmetov s logom LEADER NSK. 


Projekt umožnil zabezpečiť viaceré aktivity, ktoré prispeli k skvalitneniu života miestnych obyvateľov 

Realizáciou projektov sa prispelo k úprave verejných priestranstiev, revitalizácii parkov, výstavbe detských ihrísk, oddychových zón, autobusových zastávok, rekonštrukcii verejného osvetlenia, odstraňovaniu čiernych skládok, modernizácií informačných systémov a mnoho iných aktivít.

Spokojnosť vládne aj preto, že veľké množstvo financií z rozpočtu Nitrianskeho samosprávneho kraja podporilo projekty, ktoré súvisia s aktivitami a činnosťami spolkov, združení, nadácií či malých a stredných podnikateľov. 

„Aj vďaka finančnej podpore z rozpočtu Nitrianskeho samosprávneho kraja môžeme konštatovať, že v Nitrianskom kraji sa v roku 2017 úspešne vytvorili ďalšie tri nové regionálne značky kvality, a to Nitrava, Podunajsko a Hont,“ stojí na oficiálnej stránke kraja.

V realizácii projektu sa bude pokračovať aj v ďalšom období, financie pôdu na rozvoj regiónu 

Od budúceho roka sa prostredníctvom obnoveného nástroja 1 LEADER NSK budú podporovať najmä lokálni partneri, nachádzajúci sa v územiach miestnych akčných skupín, ktorým bude v rámci programového obdobia 2014 - 2020 udelený štatút MAS.

„Dotácia bude prioritne zameraná na podporu držiteľov regionálnej značky kvality nakoľko naším zámerom je podporovať miestnych živnostníkov, remeselníkov, malé firmy a občianske združenia s propagáciou miestnych kvalitných výrobkov a služieb. Ide o podporu využívania miestnych zdrojov, potenciálu a surovín, ako aj uchovávanie hodnôt, tradícií a jedinečností regiónu,“ uvádza sa na stránke kraja.

Konferencia bola úspešná, nakoľko všetci zúčastnení dostali priestor, aby mohli prezentovať svoje zámery a dozvedieť sa množstvo zaujímavých poznatkov a cenných informácií o podpore rozvoja vidieka.  Správy e-mailom Poslať tip Nahlásiť chybu

Zdroj: unsk.sk