01 december 2017 - 12:13

Nitriansky primátor na rokovaní K8 o eurofondoch, ktoré by mesto mohlo využiť na rôzne projekty

Foto: Nitriansky primátor na rokovaní K8 o eurofondoch, ktoré by mesto mohlo využiť na rôzne projekty
Foto: nitra.sk

Nitriansky primátor Jozef Dvonč sa zúčastnil rokovania združenia K8 v Banskej Bystrici, ktorého členmi sú primátori krajských miest a primátor Bratislavy. Dôležitým bodom rokovania z pohľadu samospráv bolo financovanie územnej samosprávy a debata k návrhu štátneho rozpočtu pre rok 2018. 

Primátori prerokovali eurofondy a ich čerpanie, nakoľko väčšina krajských miest bola úspešná pri čerpaní finančných prostriedkov z Integrovaného regionálneho operačného programu (IROP). Z tohto programu budú aj v Nitre zrealizované investície v rámci doplnenia cyklotrás, dopravy a zelene, keďže mesto plánuje vypracovanie Plánu udržateľnej mobility funkčného územia mesta Nitra. Oblasťou dvojdňového rokovania v Banskej Bystrici bola aj novela zákona o obecnom zriadení a novela zákona o sociálnych službách. Nasledujúce rokovanie združenia K8 sa uskutoční v Prešove.

Nulový podiel finančných skupín má nulový vplyv na redakčný obsah.
Sme jedným z mála skutočne nezávislých médií v Žiline.
1 zdieľaní
Zdroj: nitra.sk
Dopravný servis
Dražovce
Zver pri ceste
21:15
Novozámocká
Policajná hliadka
18:18
R1a
Prekážka na ceste
17:16
Hlavná
Jama na ceste
17:11
Nitra - Janíkovce
Policajná hliadka
15:12
Zobraziť aktuálne hlásenia