29 január 2018 - 10:36

Miestni podnikatelia sa dočkajú pomoci, Nitriansky kraj ich chce finančne podporovať

Foto: Miestni podnikatelia sa dočkajú pomoci, Nitriansky kraj ich chce finančne podporovať
Foto: unsk.sk

V novembri 2017 Úrad vlády schválil dotáciu pre NSK na podporu regionálneho rozvoja na projekt „Podpora miestnych výrobcov pri efektívnom zhodnotení miestneho regionálneho potenciálu na vidieku NSK“ v celkovej výške 23 468 eur, pričom NSK spolufinancovaním prispeje sumou 4 367 eur. Od 11 do 13. januára sa konal Odborný workshop za účasti odborníkov, ktorí ovládajú problematiku regionálneho značenia produktov a služieb na vidieku.  

Odzneli tu prednášky týkajúce sa riadenia značky so zameraním na značky regionálnych produktov a služieb v zahraničí a na Slovensku, marketingové možnosti regionálnych producentov a poskytovateľov služieb. Prednášky sa týkali aj kvality služieb vo vidieckom cestovnom ruchu a certifikácie ubytovacích zariadení na vidieku.  

Počas druhého dňa mali možnosť účastníci workshopu spoznať projekty v rámci „Zlatej cesty“, ktorá je výsledkom dlhoročnej spolupráce členov občianskych združení Mikroregión Hontianka, Mikroregión Južné Sitno, Mikroregión Konkordia a združenia právnických osôb Región Sitno usilujúce sa o dosiahnutie regionálneho rozvoja s cieľom zabezpečiť trvalo udržateľný rozvoj vidieckeho priestoru. 

Workshop bol určený najmä pre malých a stredných podnikateľov pôsobiacich vo sfére pôdohospodárstva, potravinárstva, integrovaného rozvoja vidieka, ubytovacích a stravovacích služieb, živnostníkov, farmárov, včelárov, rezbárov, lokálnych umelcov, ale aj členom občianskych združení a predstaviteľom miestnej a regionálnej samosprávy ako aj príslušníkom marginalizovaných rómskych komunít. Medzi účastníkmi boli aj držitelia regionálnej značky kvality alebo záujemcovia o regionálnu značku kvality.


0 zdieľaní
Zdroj: unsk.sk
Dopravný servis
Hlavná
Stacionárny radar
17:14
Dražovce
Prekážka na ceste
16:15
Novozámocká
Poľadovica
11:15
Hlavná
Stacionárny radar
10:12
Novozámocká
Kolóna
08:14
Zobraziť aktuálne hlásenia