FOTO: Cenu Starostlivý anjel dostali aj tieto opatrovateľky z Nitry


FOTO: Cenu Starostlivý anjel dostali aj tieto opatrovateľky z Nitry
Galéria: 6 fotiek
Foto: zľava Eva Laurová a Iveta Vörösová dostali ďakovné listy, Alena Tesárková získala ocenenie

Nitriansky samosprávny kraj udeľoval v posledných dňoch ocenenie Starostlivý anjel. Jeho cieľom je najmä poukázať na mimoriadny prínos jednotlivých obetavých pracovníkov zariadení sociálnych služieb a vyzdvihnúť ich kvalitne vykonanú prácu.

Tento rok bolo nominovaných spolu 109 pracovníkov. Ocenenie napokon získalo 12 z nich, medzi nimi je aj Alena Tesárková v kategórii opatrovateľský úsek. Ďalej boli ocenené aj Eva Laurová a Iveta Vörösová, dostali ďakovné listy. 

Alena Tesárková momentálne pôsobí ako opatrovateľka v Zariadení sociálnych služieb Zobor. Má za sebou 46 rokov praxe. Starostlivého anjela získala za svoj empatický, individuálny a ochotný prístup ku klientom, ale aj za ochotu pomôcť kolegom či odovzdávať svoje dlhoročné skúsenosti a vedomosti novým pracovníkom.


Pani Alena Tesárková je vždy nápomocná v každej situácii prijímateľa sociálnej služby aj nad rámec svojich pracovných povinností. Obracajú sa na ňu s dôverou pri každej požiadavke a ak je to v jej silách, s radosťou im vyhovie. V pracovnom kolektíve je obľúbená na všetkých úsekoch. Empatická a nápomocná je aj mimo pracovnej oblasti. Rodinným príslušníkom je oporou, snaží sa im vysvetliť opatrovateľské úkony a povzbudiť ich aj po psychickej stránke,“ zdôvodnila porota svoje rozhodnutie. 


Pani Eva Laurová, ktorá dostala ďakovný list, je svojimi praktickými odbornými skúsenosťami príkladom aj pre mladšie kolegyne. Je charizmatická a nápomocná k riešeniu vzniknutých problémov, je trpezlivá a s ochotou pristupuje k starostlivosť o prijímateľov sociálnej služby, ktorí sú odkázaní na poskytovanie domácej opatrovateľskej služby. Práca je pre pani Laurovú poslaním, ktoré ju vnútorne napĺňa a svoje povolanie vykonáva s ochotou, s nadhľadom a vždy nesmierne rada. Prácu opatrovateľky vykonáva s ľudskosťou, profesionalitou a s láskou sa venuje prijímateľom sociálnej služby.

Pani Iveta Vörösová má excelentný prehľad o každom klientovi zariadenia, ktoré má kapacitu 159 osôb. Efektívne reaguje na zmeny zdravotného stavu, ktorý neustále konzultuje s lekárom, čo mnohokrát zachránilo život nejednému z nich. Kolegovia sa môžu na ňu obrátiť s akoukoľvek otázkou, ochotne rieši ich problémy. Na mesačnej báze organizuje porady, kde im odovzdáva nové informácie a dáva priestor na podnety a pripomienky. Empatickým prístupom zabezpečuje, aby sa zamestnanci cítili vo svojom pracovnom prostredí dobre. Pani Iveta taktiež dostala ďakovný list. Slobodné a nezávislé médiá sú kľúčové pre demokraciu. Nepodliehajú vplyvu politikov ani záujmových skupín, čo im umožňuje objektívne a pravdivo informovať verejnosť.

Podpora slobodných médií je investíciou do transparentnej a spravodlivej spoločnosti.

Podporiť nezávislé spravodajstvo

Dočítať článok zadarmo


Prečítajte si viac: