Kontakt


Názov spoločnosti: INAQ s.r.o.
IČO: 47 696 800
DIČ: 202 404 9467
Sídlo: Makovického 55/3, 010 01 Žilina
Bankové spojenie: SK71 1100 0000 0029 2890 9958

Telefón: 041 / 764 32 97
Email:

Kontaktný formulár