FOTO: Atómová elektráreň Mochovce sa ocitla bez prísunu vody. Hasiči nacvičovali zásah pri mimoriadnej udalosti


FOTO: Atómová elektráreň Mochovce sa ocitla bez prísunu vody. Hasiči nacvičovali zásah pri mimoriadnej udalosti
Galéria: 5 fotiek
Foto: Facebook/ Hasičský a záchranný zbor

Bezpečná prevádzka akejkoľvek jadrovej elektrárne je závislá na spoľahlivom a nepretržitom prísune vody. Tá plní pri štiepnej reakcii funkciu chladiaceho média a v podobe pary je kľúčová jej rola v premieňaní a ukladaní vyprodukovanej energie. Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Nitre nacvičovalo v rámci taktického cvičenia situáciu, kedy bolo potrebné nahradiť prívod vody neštandardným spôsobom. 

Cvičenia v areáli atómovej elektrárne Mochovce sa zúčastnilo 61 príslušníkov hasičského a záchranného zboru a 15 členov Závodného hasičského útvaru Atómovej elektrárne Mochovce spolu s ostatnými zložkami Integrovaného záchranného systému.

Počas prevádzky prišlo v chladiacom systéme k strate dodávania surovej vody z čerpacej stanice na Hrone v katastri obce Malé Kozmálovce a bolo potrebné zabezpečiť jej dodávku do areálu jadrovej elektrárne v Mochovciach neštandardným spôsobom, a to pomocou hasičskej techniky zo zdrojov mimo areálu,“ opísali hasiči priebeh simulácie. Hasiči museli rýchlo reagovať, aktivovať činnosť krízového štábu a koordinovať reakciu viacerých zložiek. Hasiči vyhradili na mieste udalosti dva zásahové úseky. Prvý slúžil na zabezpečenie kyvadlovej dopravy a následné prečerpávanie vody z cisterny do bazéna chladiacej ventilačnej veže. Druhý zabezpečoval diaľkovú dopravu vody pomocou veľkokapacitného čerpadla a jej prečerpanie do bazéna chladiacej ventilačnej veže.

Akcia preverila pripravenosť a akcieschopnosť hasičských jednotiek v prípade mimoriadnej situácie, ako aj súčinnosť rôznych záchranných zložiek. 

Slobodné a nezávislé médiá sú kľúčové pre demokraciu. Nepodliehajú vplyvu politikov ani záujmových skupín, čo im umožňuje objektívne a pravdivo informovať verejnosť.

Podpora slobodných médií je investíciou do transparentnej a spravodlivej spoločnosti.

Podporiť nezávislé spravodajstvo

Dočítať článok zadarmo


Prečítajte si viac: