Milión eur bude stáť nová športová hala v Nitre, postaví ju žilinská firma


Foto: Milión eur bude stáť nová športová hala v Nitre, postaví ju žilinská firma Foto: ilustračné

Na Hlbokej ulici v Nitre na mieste kde stála telocvičňa postavia novú športovú halu. Jej zhotoviteľom bude žilinská firma HUPRO TRADE SE, ktorá vyhrala verejné obstarávanie. 

„Keďže objednávateľ akceptoval ponuku zhotoviteľa predloženú dňa 16. 1. 2018, zmluvné strany uzatvárajú zmluvu o dielo v súlade so súťažnými podkladmi a ponukou predloženou zhotoviteľom do verejného obstarávania na základe parciálnych objednávok objednávateľa podľa jeho potrieb,“ uvádza sa v dokumente. 

Výstavba má začať deň po odovzdaní a prevzatí staveniska. Spoločnosť má na vybudovanie novej haly 161 dní. Cena za vybudovanie haly aj s DPH predstavuje sumu 909 521 eur. „Cena diela je v cenovej ponuke zhotoviteľa spracovaná pre jednotlivé položky podľa výkazu výmer predloženého objednávateľom ako podklad pre spracovanie cenovej ponuky do súťaže o uzavretie tejto zmluvy o dielo,“ približuje dokument.