Pri Nitre vyrastie nový závod na výrobu automobilových dielov, ponúkne prácu 150 ľuďom


Foto: Pri Nitre vyrastie nový závod na výrobu automobilových dielov, ponúkne prácu 150 ľuďom Foto: ilustračné

V časti Lužianky postavia nový podnik, ktorý bude súčasťou strategického parku. Vyplýva to zo zámeru, ktorý bol odoslaný na Ministerstvo životného prostredia v rámci posudzovania vplyvov. Spoločnosť zo Senice má vybudovať Steel service center gonvauto Nitra. Účelom zámeru je postavenie a prevádzka lisovacieho závodu na výrobu dielov pre automobilový priemysel, najmä pre výrobu v susednom výrobnom areáli automobilov. 

„Tento závod sa bude predovšetkým zaoberať výrobou dielov metódou lisovania za studena. Lisovanie za studena oceľových a hliníkových polotovarov/plechov prostredníctvom 6 výrobných liniek je automatický alebo poloautomatický proces. Kapacita prevádzky bude budovaná v dvoch fázach až na úrovni lisovania 255 500 ton/rok,“ píše sa v zámere. 

Súčasťou výstavby bude aj vybudovanie parkovacích miest, oplotenie areálu, sadové úpravy a napojenie na inžinierske siete. Prekladateľom zámeru a užívateľom má byť spoločnosť ArcelorMittal Gonvarri SSC Slovakia, s.r.o. so sídlom v Senici. S výstavbou sa má začať v roku 2019 a ukončenie je naplánované na rok 2020, kedy má začať aj prevádzka.

Investície by mali dosiahnuť sumu 26 miliónov eur. Prínos novej výstavby bude spočívať vo vytvorení nových pracovných miest. „Realizácia navrhovanej činnosti v predmetnej lokalite neobmedzuje žiadnu z jestvujúcich prevádzok a bude sociálno-ekonomickým prínosom vzhľadom na predpokladané vytvorenie 152 pracovných miest,“ uviedol investor.

Prečítajte si viac:


Zdroj: nitraden.sk