Mestská polícia v Nitre hľadá nových členov, ponúka takýto plat


Foto: Mestská polícia v Nitre hľadá nových členov, ponúka takýto plat Foto: mspnitra.sk

Mestská polícia v Nitre prostredníctvom svojej oficiálnej webovej stránky zverejnila oznam o voľných pracovných miestach. Momentálne obsadzuje voľné pracovné miesta na pozícii príslušník mestskej polície – člen hliadky. Ponuka pracovného miesta platí až do zmazania oznamu. 

Ak máte o voľné miesto záujem, musíte spĺňať nasledujúce požiadavky. Mať ukončené úplné stredné vzdelanie, vek minimálne 21 rokov, byť bezúhonný, zdravotne a psychicky spôsobilý na prácu príslušníka a na prácu v noci, mať vodičský preukaz skupiny B, ovládať jazdu na bicykli a úradný jazyk (slovenčinu). 

K žiadosti musíte doložiť aj profesný životopis napísaný vlastnou rukou, doklad o nadobudnutom vzdelaní, respektíve jeho overenú kópiu, výpis s registra trestov nie starší ako 3 mesiace a písomný súhlas na spracovanie osobných údajov pre potreby výberového konania v zmysle zákona č.122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov. 

Nástupná základná mesačná mzda je 716 eur, no po absolvovaní odbornej prípravy v dĺžke 420 hodín to bude 803 eur. Polícia ponúka aj množstvo benefitov ako trinásty plat vo výške 75% zmluvnej mzdy, päť dní dovolenky navyše, stravné lístky v hodnote 4 eur či každoročné preventívne lekárske prehliadky zdarma a mnoho ďalších.  

Viac informácií o benefitoch, požiadavkách a podmienkach prijatia získate na oficiálnej stránke mestskej polície, kde nájdete aj kontakt v prípade akýchkoľvek otázok.  

Prečítajte si viac:Zdroj: mspnitra.sk