Kilá tabaku a tisíce kusov cigariet našli Nitriansky colníci pod pultom daňového subjektu


Foto: Kilá tabaku a tisíce kusov cigariet našli Nitriansky colníci pod pultom daňového subjektu Foto: financnasprava.sk

Nitrianski colníci počas výkonu daňového dozoru dňa 2.10.2017 v predajných a skladových priestoroch daňového subjektu v Nitre našli tabak a cigarety, ktoré neboli označené kontrolnou známkou v súlade so zákonom o spotrebnej dani z tabakových výrobkov.

„Priamo pod predajným pultom a v sklade sa spolu s riadne označenými spotrebiteľskými baleniami cigariet nachádzali aj cigarety a tabak bez kontrolnej známky, ako aj cigarety a tabak označený maďarskými a moldavskými kontrolnými známkami,“ uvádza sa na stránke finančného riaditeľstva Slovenskej republiky. 

Colníci tiež zistili, že tovar bol zakúpený v Českej republike a v Maďarsku s cieľom predať ho. Keďže tento tovar nebol označený podľa platných zákonov a doklady k tovaru podnikateľ nepredložil, zrodilo sa podozrenie, že z neho nebola odvedená spotrebná daň. Z uvedeného dôvodu bol teda tovar približne v množstve 9 kilogramov tabaku a stovky kusov cigariet zabezpečený a uskladnený v sklade colného úradu. 


Únik na spotrebnej dani bol vyčíslený takmer na 940 eur, páchateľovi hrozí peňažný trest 

Pri takýchto prípadoch sa správneho deliktu dopustí fyzická osoba, oprávnená na podnikanie, ak predá, ponúkne na predaj alebo prepravuje balenia tabakových výrobkov neoznačených v súlade zo zákonom, a nevie preukázať pôvod respektíve spôsob nadobudnutia tovaru.

Colný úrad mu za tento delikt môže uložiť pokutu vo výške 50 % dane pripadajúcej na množstvo tabakových výrobkov, ktoré nie je označené podľa zákona, najmenej však 331,93 eur. Zabezpečený nelegálny tovar prepadne v prospech štátu a bude zničený pod dozorom colníkov.

Slobodné a nezávislé médiá sú kľúčové pre demokraciu. Nepodliehajú vplyvu politikov ani záujmových skupín, čo im umožňuje objektívne a pravdivo informovať verejnosť.

Podpora slobodných médií je investíciou do transparentnej a spravodlivej spoločnosti.

Podporiť nezávislé spravodajstvo

Dočítať článok zadarmo


Zdroj: financnasprava.sk