FOTO: V Nitre už eliminujú premnožené nutrie. Pri rieke ich strieľať nemohli, tak prešli na „plán B“


FOTO: V Nitre už eliminujú premnožené nutrie. Pri rieke ich strieľať nemohli, tak prešli na „plán B“
Galéria: 10 fotiek
Foto: Nitrak.sk

V Nitre začali s elimináciou premnožených nutrií, ktoré sa zabývali pri rieke i v mestskom parku v jazerách Veľká a Malá Hangócka.

Na problém už dlhšie upozorňovala aj radnica, ktorá ľudí žiadala, aby neprikrmovali tieto invázne hlodavce. Mnohí to však napriek tomu robili, čím nielenže porušovali zákon, ale taktiež ohrozili svoje zdravie.

Odchyt namiesto odstrelu 

Poľovníci ich však v centre mesta strieľať nemohli, museli teda pristúpiť k inému kroku. Správa Chránenej krajinnej oblasti Ponitrie informovala, že v dňoch od 20. do 23. novembra sa v Nitre uskutočnil odchyt nutrie riečnej. Je to druhá z možností, ako odstrániť tento invázny druh z voľnej prírody.

Foto: Facebook / Mesto Nitra


„V zmysle príslušnej legislatívy vyplýva vlastníkovi, resp. správcovi pozemku, pri poľovnom revíri aj užívateľovi poľovného revíru, povinnosť odstraňovať zo svojho pozemku invázne druhy, resp. vykonávať opatrenia na zamedzenia ich šírenia,“ vysvetlil riaditeľ správy Chránenej krajinnej oblasti Ponitrie Radimír Siklienka.

Asistovali aj dobrovoľníci z radov študentov

Akciu zorganizovala Štátna ochrana prírody SR v spolupráci so Správou CHKO Ponitrie, mestom Nitra, Slovenským vodohospodárskym podnikom, Správou povodia dolnej Nitry a nitrianskou poľovníckou komorou.

„Pri monitoringu a odchyte nutrií asistovali dobrovoľníci z radov študentov UKF v Nitre, Fakulty prírodných vied a Ústavu vysokohorskej biológie Žilinskej univerzity,“ dodal Siklienka.

Počas štvordňovej akcie sa im podarilo odchytiť niekoľko desiatok jedincov nutrie riečnej, ktoré následne odstránili z voľnej prírody. Súčasne bol realizovaný odlov v blízkom poľovnom revíri v spolupráci s poľovníckou organizáciou.


„Cieľom akcie bolo overiť metodiku odchytu tohto druhu do živolovných pascí, eliminácia početnej populácie nutrie v intraviláne mesta Nitra a monitoring ich zdravotného stavu,“ uviedol šéf správy CHKO Ponitrie.


Zisťovať budú aj možné zdravotné riziká

Niekoľko odchytených nutrií poslali do špecializovaného veterinárneho laboratória, kde budú vyšetrené z dôvodu zistenia možných zdravotných rizík. Aj v tejto súvislosti ŠOP SR pripomína, že kontakt ľudí s týmto živočíchom nie je bezpečný a neodporúča ho. Nutrie totižto môžu byť prenášačmi črevných parazitov či bakteriálneho ochorenia. 

Nutrie vzbudzujú obavy Európskej únie a sú zaradené na zoznam 100 najhorších inváznych nepôvodných druhov živočíchov. Je zakázané ich držať, prepravovať, dovážať, rozmnožovať, vymieňať, obchodovať s nimi alebo ich vypustiť do životného prostredia.

Najväčšiu hrozbu predstavujú najmä z dôvodu poškodzovania mokraďových a pobrežných biotopov. „Väčšie množstvo jedincov dokáže spásť pobrežnú vegetáciu, rozhrabať brehy a vyhrabávať do brehov nory, čím prispieva k brehovej erózii a k zúženiu toku,“ vysvetlila vedúca oddelenia zoológie ŠOP SR Ivana Havranová.

Správa CHKO Ponitrie sa preto chce aj do budúcna zamerať na osvetu ohľadom nevhodnosti prikrmovania nielen nutrie, ale i ďalších voľne žijúcich živočíchov.

Správy e-mailom Zapnúť upozornenia Poslať tip Nahlásiť chybu