V piatok prebehne skúška sirén, viete, čo znamenajú jednotlivé signály?


Foto: V piatok prebehne skúška sirén, viete, čo znamenajú jednotlivé signály? Foto: minv.sk

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky na svojom webe informovalo o plánovanej skúške sirén, ktorá sa uskutoční v piatok 8. decembra 2023 o 12:00 hod. Celou krajinou sa tak budú dve minúty ozývať varovné signály. 

Hlasité preskúšavanie zvukového varovania obyvateľstva bolo v priebehu roka 2022 dočasne pozastavené s ohľadom na vojnu na susednej Ukrajine. Zámerom bolo hlavne nevyvolať paniku medzi domácim obyvateľstvom, rovnako ako traumatizovanými utečencami, aby nenastal dojem, že ide o o hlásenie skutočného leteckého útoku.

Pravidelné skúšky, ako ich poznáme dnes, boli zavedé v roku 1996. Ich účelom je hlavne zoznámiť civilné obyvateľstvo so špecifickým zvukom varovných sirén, pretože mnoho ľudí si ho mýli s klasickým alarmom. Zvuk počas skúšky je však iný, ako v prípade skutočného ohrozenia. Celkovo rozoznávame štyri typy signálom:


  • Pozor - skúška sirén – po predchádzajúcom informovaní o skúške sa spustí dvojminútový stály tón. Patrí tu aj varovanie pred vzdušným poplachom alebo radiačným ohrozením.
  • Všeobecné ohrozenie – dvojminútový kolísavý tón doplnený slovným komentárom
  •  Ohrozenie vodou – šesťminútový stály tón doplnený informáciou o ohrození ničivými účinkami vody.
  • Koniec ohrozenia – dvojminútový stály tón bez opakovania doplnený informáciou.

Za štandardných okolností sa systém preskúšava vždy druhý piatok v mesiaci na poludnie. V roku 2023 sa realizovali len 4 hlasité skúšky, zvyšných 8 bolo len technických. Skúšky sa podľa zákona nemôžu realizovať v noci, počas dní pracovného pokoja ani spôsobom pri ktorom by mohla nastať zámena so skutočným nebezpečenstvom. 

Spustenie sirén mimo štandardných časov skúšok, predovšetkým s kolísavým tónom, pravdepodobne znamená skutočný poplach. V takom prípade sa odporúča okamžite sa skryť do bezpečia, zatvoriť okná a dvere a sledovať televíziu, rozhlas alebo internet. Signál reálneho ohrozenia je vždy sprevádzaný slovným komentárom o tom, čo sa stalo a slovnými pokynmi k obyvateľstvu.


Slobodné a nezávislé médiá sú kľúčové pre demokraciu. Nepodliehajú vplyvu politikov ani záujmových skupín, čo im umožňuje objektívne a pravdivo informovať verejnosť.

Podpora slobodných médií je investíciou do transparentnej a spravodlivej spoločnosti.

Podporiť nezávislé spravodajstvo

Dočítať článok zadarmo