Nitra v rámci projektu Smart City plánuje viacero aktivít, vylepšení sa dočká viacero oblastí


Foto: Nitra v rámci projektu Smart City plánuje viacero aktivít, vylepšení sa dočká viacero oblastí Foto: nitra.sk

Na mestskom úrade v Nitre sa uskutočnilo pracovné stretnutie k aktivitám mesta v rámci projektu Smart City. Cieľom workshopu bolo preberanie nápadov, skúseností a vylepšení v rôznych oblastiach, v ktorých chce Nitra projekt realizovať.

„Koncept Smart City by mal byť zrozumiteľný pre občanov, s tým, že toto stretnutie sme zorganizovali aj preto, aby sme mohli kontinuálne nadviazať na už zrealizované aktivity, ktoré chceme ešte viac vylepšiť a priblížiť verejnosti,“ uviedol primátor Jozef Dvonč.

Na pracovnom stretnutí o praktických skúsenostiach zo zahraničných miest informoval český odborník na túto oblasť Jakub Slavík. V rámci aktivít konceptu Smart City je naplánovaná realizácia inteligentného a integrovaného dopravného systému, plánu udržateľnej mobility, regenerácia parkov, rozšírenie kamerového systému a dokončenie obnovy verejného osvetlenia.Zdroj: nitra.sk