Chrípka v Nitrianskom kraji radikálne stúpa, chorých je o 10 percent viac


Foto: Chrípka v Nitrianskom kraji radikálne stúpa, chorých je o 10 percent viac Foto: ilustračné

V Nitrianskom kraji počas uplynulého týždňa lekári zaznamenali nárast chorobnosti na akútne respiračné ochorenia (ARO) o 3,4 % oproti predchádzajúcemu týždňu. Celkovo bolo hlásených 17 257 ARO. Z toho na chrípku a chrípke podobných ochorení (CHPO) bolo hlásených 4 838 prípadov. Tieto čísla potvrdzujú fakt, že nárast chrípky a CHPO vzrástol o takmer 10 %.  

„Ochorenia hlásilo 80 % praktických lekárov pre deti a dorast a 75 % lekárov pre dospelých. Najvyššia vekovošpecifická chorobnosť na ARO bola v skupine 0-5 ročných detí,“ uviedol RÚVZNR.

Výchovno vzdelávací proces prerušili na 19 materských školách, 33 základných školách, jednej SŠ, ZUŠ, CVČ. „V okrese LV bol odporučený zákaz návštev v zariadení sociálnych služieb Senior House, n.o. V okrese TO bol nariadený zákaz návštev v nemocnici Topoľčany,“ dodal RÚVZNR.


Správy e-mailom Poslať tip Nahlásiť chybu

Zdroj: ruvznr.sk