Nitra informuje o možnosti podať si žiadosť o pridelenie nájomného bytu


Foto: Nitra informuje o možnosti podať si žiadosť o pridelenie nájomného bytu Foto: ilustračné, youtube

Mesto Nitra informuje obyvateľov o možnosti podania žiadosti o pridelenie nájomného bytu obstaraného z verejných prostriedkov v lokalite Hlboká 9 v Nitre. 

Ide o byty: 

  • garsónky
  • 1-izbové byty

Žiadosti o pridelenie bytu a bližšie informácie poskytuje: 

  • Službyt Nitra, s.r.o.                           
  • oddelenie bytovej a nebytovej agendy                 
  • Janka Kráľa 122                         
  • 949 01 Nitra

Žiadosti je možné podávať v termíne od 1. 5. 2018 do 15. 6. 2018. Žiadosti o pridelenie nájomných bytov vydáva spoločnosť Službyt, s.r.o. , kde záujemcovia o pridelenie nájomných bytov odovzdajú vyplnenú žiadosť spolu s prílohami.

Potrebné je však splniť podmienky pre zaradenie žiadateľov do zoznamu žiadateľov podľa VZN Mesta Nitry č. 1/2011 o podmienkach prideľovania a bývania v bytoch určených na nájom pre obyvateľov mesta obstaraných z verejných prostriedkov a Dodatku č. 1.


Správy e-mailom Poslať tip Nahlásiť chybu

Zdroj: nitra.sk