14 Základných škôl v Nitre dostalo nové gymnastické pomôcky do telocviční za takmer 100 tisíc


Foto: 14 Základných škôl v Nitre dostalo nové gymnastické pomôcky do telocviční  za takmer 100 tisíc Foto: emsnr.sk

Nitra (Európske mesto športu 2018) skvalitňuje vybavenie telocviční vo všetkých svojich 14 základných školách. S novým moderným a bezpečným gymnastickým náradím budú môcť deti rozvíjať svoje pohybové zručnosti. Mesto na zakúpenie žineniek, gymnastických kobercov, odrazových plôch, debien a valcov získalo dar od bývalého predsedu vlády.  

„Jedným z cieľov je aj skvalitňovanie hodín telesnej výchovy. Som presvedčený, že novým gymnastickým vybavením získajú žiaci šikovnosť a obratnosť a všetko, čo potrebuje vedieť dobrý športovec.Tieto gymnastické pomôcky sme získali ako dar z 99 000 eur poskytnutých od bývalého predsedu vlády. Štrnásť súprav ide do ZŠ, ďalších 26 je určených pre MŠ a ďalších 10 000 eur bude určených na loptové vybavenie do školských telocviční,“ povedal primátor Jozef Dvonč.  

Gymnastické pomôcky navrhli profesionálni tréneri tak, aby spĺňali všetky bezpečnostné požiadavky. Jednotlivé prvky sa dajú ľahko rozoberať a skladať. Učiteľom telocviku boli ponúknuté aj odborné školenia, aby tieto pomôcky využívali profesionálne. Slovenská gymnastická federácia (SGF) v spolupráci s mestom Nitra tak priniesla do škôl nový pohľad na vyučovanie telesnej výchovy. Cieľom projektu je zastaviť nepriaznivý trend znižovania pohybovej zdatnosti detí a motivovať ich k športovaniu.


Správy e-mailom Poslať tip Nahlásiť chybu

Zdroj: nitra.sk