Polícia radí ako postupovať pri poškodení cudzích áut a predísť tak protiprávnemu konaniu či pokute


Foto: Polícia radí ako postupovať pri poškodení cudzích áut a predísť tak protiprávnemu konaniu či pokute Foto: ilustračné

Polícia Slovenskej republiky radí vodičom ako postupovať pri škodovej udalosti, aby sa vyhli vysokým pokutám. Keďže rastie počet dopravných nehôd, pri ktorých bol vinník DN neznámy páchateľ, polícia sa rozhodla vydať odporúčanie ako postupovať.  

Vodiči by mali pri takomto prípade kontaktovať políciu, aby tak predišli následným nepríjemnostiam pri riešení priestupkov, ako aj vysokým sankciám za protiprávne konanie. Upovedomenie môžete vykonať nasledujúcimi spôsobmi: 

  • vlastnou iniciatívou, vyhľadaním svedkov, oslovením susedov, ponechaním odkazu s t. č. a svojimi osobnými údajmi za stieračom poškodeného vozidla, respektíve na inom vhodnom mieste
  • prostredníctvom polície, ktorá majiteľa poškodeného vozidla upovedomí, pričom v tomto prípade je potrebné zotrvať na mieste nehody až do príchodu policajta

V prípade, ak vodič odíde z miesta udalosti bez toho, aby vykonal konkrétne kroky na zistenie majiteľa poškodeného vozidla – podložené relevantnými dôkazmi, posudzuje sa táto udalosť ako dopravná nehoda a odídenie z miesta DN, za čo je možné v správnom konaní uložiť pokutu od 300 do 1 300 eur a zákaz činnosti viesť motorové vozidlo od jedného do piatich rokov. 

Správy e-mailom Zapnúť upozornenia Poslať tip Nahlásiť chybu