Situácia s medveďmi je podľa poľovníkov a ochranárov politicky manipulovaná


Foto: Situácia s medveďmi je podľa poľovníkov a ochranárov politicky manipulovaná Foto: Vľavo: ŠOP SR, vpravo: pixabay.com

V uplynulých mesiacoch sa rapídne zvýšil počet správ o medveďoch, ktoré sa približujú k ľudským obydliam, spôsobujú škody na majetku a ohrozujú životy obyvateľov miest a obcí nielen Prešovského kraja. Vážnosť situácie využívajú vo svoj prospech rôzne médiá aj politické subjekty.

Na politickej manipulácii a vyhrotenosti aktuálnej situácie medzi poľovníkmi, lesníkmi, ochrancami prírody a obyvateľmi miest a vidieka sa zhodli zástupcovia Štátnej ochrany prírody SR (ŠOP SR), Slovenskej poľovníckej komory (SPK), Slovenského poľovníckeho zväzu (SPZ) aj Ministerstva životného prostredia SR (MŽP SR).

Tí sa stretli v utorok 1. augusta 2023 na spoločnom rokovaní o spolupráci v Dome poľovníkov na Štefánikovej ulici v Bratislave. Ochranári prírody, ktorí zasadnutie iniciovali, o tom informovali na svojom oficiálnom webe. Súčasťou rokovania bola aj diskusia o opatreniach Programu starostlivosti o medveďa hnedého, ktorý sa zaoberá ochranou a monitoringom týchto šeliem.

„Štátni ochranári navrhli zástupcom SPK a SPZ možnosť využitia dohôd o spolupráci medzi ŠOP SR a poľovníckymi subjektami pri riešení konkrétnych identifikovaných problémových jedincov medveďa hnedého. Účastníci spoločného rokovania sa po podrobnom posúdení obsahu návrhu dohôd o spolupráci zhodli, že je ich potrebné prerokovať aj s Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR a že diskusia s obidvomi rezortnými ministerstvami bude naďalej pokračovať,“ uviedli štátni ochranári.

Všetci účastníci však majú záujem o spoluprácu pri riešení problémových jedincov medveďa hnedého. Okrem toho sa zhodli, že vzhľadom na vyhrotenosť situácie je potrebné urobiť spoločné opatrenia, ktoré ju pomôžu upokojiť.

Správy e-mailom Zapnúť upozornenia Poslať tip Nahlásiť chybu