FOTO: Protiturecká pevnosť v Komárne sa po dlhej stagnácii pomaly mení. Ako to dnes vyzerá vnútri?


FOTO: Protiturecká pevnosť v Komárne sa po dlhej stagnácii pomaly mení. Ako to dnes vyzerá vnútri?
Galéria: 40 fotiek

Na okraji centra Komárna, priamo pri sútoku Váhu a Dunaja sa rozlieha pôsobivá stavba, kedysi slúžiaca ako Protiturecké opevnenie. Pevnosť prechádza v posledných rokoch rozsiahlou rekonštrukciou, napriek tomu je aj v súčasnosti celoročne otvorená návštevníkom. Na jeho aktuálny stav sme sa boli pozrieť osobne.

Pevnosť Komárno, známa aj ako Komárňanský pevnostný systém, je najvýznamnejšou pamiatkou v meste. Zaujímavosťou je, že za celú svoju históriu nebola ani raz dobytá. Spolu s Dunajským predmostím, Sandbergskou a Igmándskou pevnosťou na území Maďarska tvorí najväčší pevnostný systém v strednej Európe, ktorý je tiež zapísaný do predbežného zoznamu svetového dedičstva UNESCO. 


Návštevu si možno dohodnúť individuálne, a to pre skupinu minimálne 15 osôb. V priebehu týždňa sa konajú aj pravidelné prehliadky, ich harmonogram sa však každý mesiac mení. Kontakt a aktuálne otváracie hodiny preto odporúčame vyhľadať na webe pevnosti.

-Zrekonštruovaná kasárenská budova pri vstupe do areálu.

Vo vnútri komplexu dýcha na návštevníkov história na každom kroku. Pevnosť si prešla komplikovaným vývojom, ktorý sa odrazil na jeho zákutiach. Stavala sa v dvoch obdobiach – v 16. storočí bola na základoch bývalého hradu vystavaná Stará pevnosť, konštrukcia Novej pevnosti bola započatá v roku 1658. 

Priestory prešli na začiatku 19. storočia rekonštrukciou a boli tu vybudované kasárne. V ďalších rokoch plnila pevnosť rôzne účely vrátane skladiska či priestorov pre ubytovanie. Počas druhej svetovej vojny pripadla na krátky čas Maďarsku, v 50. rokoch tu bol tábor nútených prác, do ktorého umiestňovali odporcov totalitného režimu. Túto temnú časť histórie pripomína aj pamätná tabuľa.


Pevnosť je od roku 2003 majetkom mesta Komárno, ktoré má s ním množstvo plánov. V súčasnosti sú niektoré jej časti zrekonštruované, iné možno vidieť v pôvodnom stave. Fortifikačný systém je však v zásade zachovaný v kompletnom stave – až na časť bastiónov, ktorá bola v minulom storočí asanovaná kvôli okolitej výstavbe. 

Nedávno došlo v obnove komplexu k dosiahnutiu dôležitého míľniku. Bola totiž dokončená rekonštrukcia v hodnote takmer jedného milióna eur. V priestoroch tak pribudla turistická kancelária, nové toalety či trafostanica, ktorá do budúcna umožní organizovanie väčších podujatí. Opravená bola aj časť vonkajšej fasády a niektoré chodníky. 

Detail pôvodnej fasády. 

V areáli má čoskoro pribudnúť aj wellness, apartmány na ubytovanie návštevníkov, reštaurácia s vinárňou či remeselný pivovar. Pevnosť má tak vyhliadky stať sa dominantou mesta a atrakciou nadregionálnym významom. Kým bude komplikovaná rekonštrukcia dokončená, môže slúžiť ako kronika a pripomienka minulých rokov. Správy e-mailom Zapnúť upozornenia Poslať tip Nahlásiť chybu