Rieka Nitra je stále znečistená a nachádzajú sa v nej nebezpečné látky, potvrdili to vzorky


Foto: Rieka Nitra je stále znečistená a nachádzajú sa v nej nebezpečné látky, potvrdili to vzorky Foto: ilustračné

Rieka Nitra bola počas uplynulého týždňa stále znečistená viacerými nebezpečnými látkami, najväčší problém predstavujú zvýšené hodnoty ortuti a nebezpečných prchavých látok. Znečistenie potvrdili vzorky, ktoré odobrali pracovníci Greenpeace Slovensko a analyzovali ich nezávislé akreditované laboratóriá v Čechách.

Hodnoty ortuti sú stále vysoké

Vzorky odobrali nad a pod výstupom chemickej firmy Fortischem v Novákoch. V mieste nad výstupom prekročenia limitov zistené neboli, na ostatných miestach však áno. „Na všetkých troch odberných miestach pod závodom sme zaznamenali nadlimitné koncentrácie ortuti, a to kontinuálne počas všetkých troch odberových dní,“ konštatovala riaditeľka Greenpeace Slovensko Ivana Kohutková.

Podľa legislatívy je najvyššia prípustná koncentrácia ortuti v povrchových vodách 0,07 µg/l. Na troch miestach pod výstupom - v Novákoch, v Zemianskych Kostoľanoch a v Partizánskom, však koncentrácie ortuti dosahovali hodnoty od 6,07 µg/l do 1,01 µg/l. „Ortuť pritom patrí medzi ťažké kovy, ktoré sú škodlivé pre živé organizmy. Analýzy ukazujú, že problém so znečistením vôd rieky Nitra pokračuje,“ dodala Kohutková.

Riaditeľka Greenpeace Slovensko v tejto súvislosti upozornila aj na ďalšie nebezpečné látky nájdené vo vzorkách odobraných pod výpustom firmy Fortischem v Novákoch. Organizácia Greenpeace Slovensko je presvedčená, že zlepšenie kvality vôd v SR je možné dosiahnuť len kombináciou viacerých opatrení na úseku prevencie znečistenia, prísnej kontroly vypúšťania odpadových vôd z konkrétnych prevádzok, ako aj celkovým sprísnením sankcií za znečisťovanie vôd.

Správy e-mailom Zapnúť upozornenia Poslať tip Nahlásiť chybu

Zdroj: greenpeace.org