Stredné školy získajú desiatky miliónov eur, cieľom je prilákať viac žiakov


Foto: Stredné školy získajú desiatky miliónov eur, cieľom je prilákať viac žiakov Foto: mpsr.sk

Približne 80 stredných odborných škôl (SOŠ) získa viac ako 50 miliónov eur na modernizáciu, materiálno-technické vybavenie pracovísk, rekonštrukciu priestorov a internátov, či zvýšenie energetickej hospodárnosti budov.   

MPRV SR, ako riadiaci orgán pre Integrovaný regionálny operačný program (IROP), vyhodnotilo prvé kolo žiadostí o nenávratný finančný príspevok na zvýšenie počtu žiakov SOŠ na praktickom vyučovaní. „Do prvého kola bolo predložených spolu 107 projektov v hodnote 68,8 mil. eur. Schválených bolo doteraz 77 projektov v hodnote 50,24 milióna eur,“ dodal Marek Mitošinka, generálny riaditeľ sekcie regionálneho rozvoja MPRV SR.

„Ak chceme, aby Slovensko bola konkurencieschopná krajina, nesmieme zabúdať na odborné vzdelávanie na stredných školách. Tie boli v poslednej dobe akoby na okraji záujmu. Pritom práve odborné školy vychovávajú také profesie ako sú poľnohospodári, potravinári, elektrotechnici, stavbári, lesníci, ale dokonca aj hotelieri. Práve toto sú odbory, ktoré sa bez kvalitného technického a materiálneho vybavenia nezaobídu,“ uviedla ministerka pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Gabriela Matečná.

Na zvýšenie počtu žiakov SOŠ je vyčlenených 95 miliónov eur. Po prvom kole je k dispozícii ešte 45 miliónov. Najviac podporovanými aktivitami v projektoch boli materiálno-technické vybavenie pracovísk, ako napríklad dielne, šatne, sociálne zariadenia, moderné meracie zariadenia pre študentov, výpočtová technika, osvetlenie. Pri rekonštrukcii priestorov to bolo rozšírenie a zvýšenie počtu učební, vytvorenie nových priestorov pre hygienické potreby. Podporené bolo tiež zvýšenie energetickej hospodárnosti budov – zateplenie obvodového plášťa budovy, zateplenie strechy.

Správy e-mailom Zapnúť upozornenia Poslať tip Nahlásiť chybu

Zdroj: mpsr.sk