Informácie o zápise detí do materských škôl v Nitre na akademický rok 2018/2019


Foto: Informácie o zápise detí do materských škôl v Nitre na akademický rok 2018/2019 Foto: ilustračné

Nitra zverejnila informácie o zápise detí do materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta pre školský rok 2018/2019.„Dni otvorených dverí“  vo všetkých MŠ sa uskutočnia v dňoch 24. a 25.4.2018 v čase od 14:30 do 16:30 hod.

Žiadosti o prijatie detí  do materských škôl budú prijímať riaditeľky MŠ v priestoroch Mestského úradu v Nitre v kongresovej sále (č. dverí. 634 - 1. poschodie) v dňoch 2.5.2018, 3.5.2018, 4.5.2018, 9.5.2018 a 10. 5.2018 (podľa uvedeného harmonogramu) v čase od 8:00 do 16:00.

Streda –  2.5.2018 pre:

 • MŠ Beethovenova 1 
 • MŠ Čajkovského 3 
 • MŠ Nedbalova 17 
 • MŠ Zvolenská 23 

Štvrtok – 3.5.2018 pre: 

 • MŠ Alexyho 26                     
 • MŠ Bazovského 1                 
 • MŠ Benkova 17                                           
 • MŠ Novomeského 19                       
 • MŠ Golianova 1 
 • MŠ Dolnočermánska 57    

Piatok – 4.5.2018 pre: 

  Pokračovanie článku pod reklamou  

 • MŠ Nábrežie mládeže 7 
 • MŠ Topoľová 6 
 • MŠ Štiavnická 1 
 • MŠ Za Humnami 28 
 • MŠ Ľudovíta Okánika 6 
 • MŠ Okružná 1, Janíkovce 

Streda – 9.5.2018 pre: 

 • MŠ Rázusova 26 
 • MŠ Párovská 36 
 • MŠ Piaristická 12 
 • MŠ Štefánikova 128 
 • MŠ Staromlynská 2 
 • MŠ Mostná 1 

Štvrtok – 10.5.2018 pre: 

 • MŠ Vansovej 6                       
 • MŠ Platanová 3                                
 • MŠ Hospodárska 7                           
 • MŠ Belopotockého 2, Dražovce      

Pri zápise zákonný zástupca dieťaťa predloží žiadosť o jeho prijatie do MŠ, potvrdenie o zdravotnom stave a rodný list dieťaťa. Ak ide o dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, je potrebné predložiť aj vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie. 

Pre deti so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami sú vytvorené podmienky: 

 • v MŠ Nábrežie mládeže - trieda pre deti s mentálnym postihnutím
 • v MŠ Piaristická - trieda pre deti s poruchami zraku
 • v MŠ Štiavnická - pre deti s poruchami sluchu
 • v MŠ Nedbalova - pre deti s diabetes 

Bližšie info na tomto odkaze www.msnitra.org

Prečítajte si viac:


Zdroj: nitra.sk