V priemyselnom parku v Nitre nelegálne zamestnávali desiatky Srbov, polícia ich vyhostila


Foto: V priemyselnom parku v Nitre nelegálne zamestnávali desiatky Srbov, polícia ich vyhostila Foto: ilustračné

Policajti Úradu hraničnej a cudzineckej polície (ÚHCP) v spolupráci s inšpektorátom práce a ďalšími útvarmi PZ vykonali akciu v Senici a Nitre zameranú na kontrolu legálnosti pobytu a práce cudzincov na Slovensku. V Senici skontrolovali 69 cudzincov bez zistenia porušenia zákona. 

V Nitre bolo nájdených 24 štátnych príslušníkov Srbska, ktorí boli z dôvodu porušenia podmienok pobytového režimu a z dôvodu vykonávania nelegálnej práce na území Slovenskej republiky vyhostení z nášho územia. 

 „Cudzinci porušili povinnosť preukázať na požiadanie policajta totožnosť a oprávnenosť pobytu predložením platného cestovného dokladu a dokladu o pobyte,“ uviedla hovorkyňa Prezídia Policajného zboru Denisa Baloghová. Policajti v rámci kontroly skontrolovali 48 štátnych príslušníkov Srbska a 21 štátnych príslušníkov Bosny a Hercegoviny.

„Cudzincom bolo za opakované porušenie všeobecne záväzných právnych predpisov, konkrétne zákona o pobyte cudzincov a zákona o službách zamestnanosti udelené administratívne vyhostenie bez zákazu vstupu a zároveň určená 30-dňová lehota na vycestovanie,“ dodala Baloghová. 

Správy e-mailom Zapnúť upozornenia Poslať tip Nahlásiť chybu