Počet obvinení voči policajtom stúpa, príslušníci PZ najviac zneužívajú právomoci verejného činiteľa


Foto: Počet obvinení voči policajtom stúpa, príslušníci PZ najviac zneužívajú právomoci verejného činiteľa Foto: minv.sk

V roku 2017 Sekcia kontroly a inšpekčnej služby Ministerstva vnútra SR obvinila 114 policajtov za 128 trestných činov. Vyplýva to zo Správy o trestnej činnosti príslušníkov Policajného zboru za rok 2017 z dielne Ministerstva vnútra. 

Podľa tejto správy počet obvinených policajtov oproti roku 2016 narástol o 5 a počet trestných činov o 8. Podiel obvinených policajtov k celkovému počtu policajtov (22 020) tak tvorí 0,52 %. 


Najviac trestných činov za zneužívanie právomoci verejného činiteľa

Najviac trestných činov policajtov v uplynulom roku bolo spáchaných proti poriadku vo verejných veciach (61). „V skupine trestných činov proti poriadku vo verejných veciach bol najpočetnejšie zastúpený trestný čin zneužívania právomoci verejného činiteľa, ktorý bol spáchaný v 45 prípadoch,“ uvádza sa v správe.

Trestné činy proti životu a zdraviu zo strany policajtov za rok 2017 boli zaznamenané v 18 prípadoch. „Úmyselné trestné činy ublíženia na zdraví boli spáchané v štyroch prípadoch, pričom v dvoch prípadoch mimo výkonu služobnej činnosti, v súvislosti so spôsobenými zraneniami pri konfliktoch a roztržkách, najčastejšie v súbehu s trestným činom výtržníctva a v dvoch prípadoch v súvislosti s použitím neprimeraného násilia voči poškodeným pri plnení služobných úloh,“ doplňuje správa.  

Trestných činov proti majetku sa policajti dopustili v 11 prípadoch a 38 prípadov predstavovali iné trestné činy. Medzi ne patria napríklad týranie blízkej a zverenej osoby, výtržníctvo, alebo neoprávnené nakladanie s osobnými údajmi.


Správy e-mailom Poslať tip Nahlásiť chybu

Zdroj: webnoviny.sk