Materské školy v kraji budú navyšovať kapacity, peniaze získali z eurofondov


Foto: Materské školy v kraji budú navyšovať kapacity, peniaze získali z eurofondov Foto: ilustračné, pixabay

Materské školy v ôsmych mestách a obciach Nitrianskeho samosprávneho kraja rozšíria svoje kapacity. Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka im v druhom kole výzvy s týmto zameraním schválilo z eurofondov nenávratné finančné príspevky vo výške viac ako 2,1 milióna eur. 

Ministerstvo schválilo v území NSK 8 projektov z 2. hodnotiaceho kola výzvy. Finančným príspevkom  v hodnote viac ako 2,1 eur sa rozšíria kapacity materských škôl o 177 nových miest v obciach Babindol, Veľké Ripňany, Tekovské Lužany, Čab, Bánov,  ako aj škôlky v mestách Želiezovce, Šurany a Šaľa

Projekty sú zamerané na nadstavby, prístavby a rekonštrukcie budov a tak pomôžu zmierniť dlhodobý nedostatok miest v predškolských zariadeniach. Prispejú tiež k cieľu zvýšiť zaškolenosť detí pred nástupom na povinnú školskú dochádzku.

Spolu s 19 projektami z 1. hodnotiaceho kola výzvy, ktoré sú  v realizácii sa prostredníctvom nenávratného finančného príspevku vo výške 6,8 mil. eur do infraštruktúry materských škôl v kraji vytvorí celkovo 471 nových predškolských miest pre škôlkárov.

Prečítajte si viac:


Zdroj: unsk.sk