Pri Zlatých Moravciach zakázali vstup do lesa kvôli moru ošípaných


Foto: Pri Zlatých Moravciach zakázali vstup do lesa kvôli moru ošípaných Foto: Ilustračné/Pixabay.com

Okresný úrad Nitra vydal nariadenie o zákaze návštevy lesov verejnosťou, a to v troch poľovných revíroch: Breziny, Čelár a Veľká zvernica.

Zákaz je platný od pondelka 25. marca do odvolania. Bol vydaný v súvislosti s výskytom a možným šírením afrického moru ošípaných u diviačej zveri.

Africký mor ošípaných (ASF) je vírusová choroba, ktorá je veľmi nákazlivá a u postihnutých zvierat má vysokú úmrtnosť. Je známa svojou schopnosťou rýchlo sa šíriť. Pre ľudí nie je nebezpečná, no môže mať vážne dôsledky pre poľnohospodárstvo a potravinovú bezpečnosť.

Podľa Pavla Slamku z pozemkového a lesného odboru sa zákaz vstupu do lesov vzťahuje na katastrálne územia obcí Hosťovce, Lovce, Žikava, Topoľčianky, Jedľové Kostoľany, Žikava, Hostie a časť obce Hostie Panský diel v okrese Zlaté Moravce.


V týchto lokalitách je aktuálne evidovaných približne dvadsať uhynutých kusov diviačej zveri.

V záujme ochrany verejnosti a zvieracej populácie zákaz vstupu do lesov neplatí pre obhospodarovateľov lesných pozemkov, užívateľov poľovných revírov, členov lesnej, poľovnej a rybárskej stráže, stráže prírody, štátnych zamestnancov pri výkone štátnej správy, záchranné a ozbrojené zložky Slovenskej republiky.

Za porušenie zákazu hrozí pokuta 3 320 eur.


Správy e-mailom Poslať tip Nahlásiť chybu

Zdroj: Facebook/Obec Skýcov