Toto je najnebezpečnejšia ulica v Nitre, pácha sa tu najviac trestných činov


Foto: Toto je najnebezpečnejšia ulica v Nitre, pácha sa tu najviac trestných činov Foto: nitraden.sk

Aj v roku 2017 sa Mostná ulica stala miestom, kde sa stalo najviac násilných deliktov. Polícia tu zaznamenala 13 trestných činov, pričom objasnila šesť z nich.

„Miesto, kde dochádza najčastejšie ku násilným deliktom je Mostná ulica. V roku 2017 bolo v tejto lokalite zaevidovaných 13 násilných trestných činov, z toho bolo objasnených 6. Vo väčšine prípadov boli páchatelia zadržaní policajtmi na mieste, rsp. v blízkom okolí,“ uvádza sa v správe o bezpečnostnej situácií v meste Nitra za rok 2017. 

Na Mostnej ulici je živo najmä v noci, nachádza sa tu totiž množstvo barov a diskoték. Objasňovanie deliktov uľahčuje kamerový systém. „Rušný nočný život na tejto ulici si vyžaduje neustále prítomnosť a služobné zákroky príslušníkov polície a preventívne opatrenia počas noci prevažne v piatok a v sobotu,“ píše sa v správe.

V roku 2017 Obvodné oddelenie polície v Nitre riešilo 1 714 trestných vecí, čo je o 79 viac ako v roku 2016. Objasnených bolo 768 prípadov, teda približne 45 %. Polícia evidovala 665 prípadov majetkovej kriminality, 149 násilnej kriminality, 134 krádeží vlámaním, 51 krádeží áut, 1 vraždu, 9 lúpeží a 2 znásilnenia.