Nitrianski colníci odhalili viaceré porušenia pri predaji alkoholu, zaistili aj 1 000 litrov liehu


Foto: Nitrianski colníci odhalili viaceré porušenia pri predaji alkoholu, zaistili aj 1 000 litrov liehu Foto: CÚ Nitra

Za prvé tri mesiace tohto roka nitrianski colníci vykonali viacero kontrol zameraných na tovar podliehajúci spotrebnej dani z alkoholických nápojov, najmä na označenia SBL kontrolnými známkami a ich pravosti, vedenie evidencie a preukázanie pôvodu alkoholických nápojov. Kontroly sa realizovali najmä v kamenných prevádzkach ponúkajúcich pohostinské a reštauračné služby, hoteloch a pod.  

K porušeniu daňových predpisov došlo v 82 prípadoch, pričom v 25 prípadoch colníci našli na predajných pultoch alkohol označený starou kontrolnou známkou, s ktorou ho bolo možné predávať len do konca roka 2017.  

„Colníci zaznamenali tiež 12 prípadov predaja liehu vyrobeného v pestovateľskej pálenici, ktorý je určený výhradne pre vlastnú spotrebu pestovateľa, v 3 ďalších prípadoch kontrolované subjekty nevedeli preukázať pôvod a spôsob nadobudnutia viac ako 1 000 litrov liehu, ktorý bol taktiež zaistený. Únik na spotrebnej dani z alkoholických nápojov bol predbežne vyčíslený na takmer 11 000 eur,“ uviedol hovorca CÚ Nitra Stanislav Pacher.  

V ostatných prípadoch colníci zistili, že podnikatelia predávajú alkohol bez potrebných povolení, nevedú požadovanú evidenciu, nenahlásili svojich dodávateľov a odberateľov či nemajú na prevádzkarni doklady k predávanému alkoholu.


Správy e-mailom Poslať tip Nahlásiť chybu

Zdroj: CÚ Nitra