FOTO: Podzemný kryt pri Nitre ukrýva portál do minulosti. O Múzeum studenej vojny a socializmu sa starajú nadšenci


FOTO: Podzemný kryt pri Nitre ukrýva portál do minulosti. O Múzeum studenej vojny a socializmu sa starajú nadšenci
Galéria: 91 fotiek

Pár kilometrov od Nitry v obci Alekšince sa nachádza bývalý kryt civilnej obrany, ktorého návšteva vás v momente prenesie niekoľko dekád do minulosti. Nenápadný domček ukrýva vstup do spletitého bludiska chodieb a miestností v hĺbke 7 metrov pod zemou. O expozíciu Múzea socializmu a studenej vojny zriadeného v týchto priestoroch sa od roku 2017 starajú dobrovoľníci z občianskeho združenia Klub Československej ľudovej armády. 

Unikátnu prehliadku je možné dohodnúť si aj individuálne telefonicky, my sme využili jeden z dní otvorených dverí, ktoré sa konajú približne dvakrát do mesiaca. Pri vstupe je od prvých miestnosti zjavné, že členovia klubu vykonali v priestoroch kedysi slúžiacich ako utajená záložná veliteľská ústredňa vojsk Varšavskej zmluvy množstvo citlivo odvedenej práce. Priestory boli približne 20 rokov opustené a začal sa na nich podpisovať zub času. Dnes sú starostlivo udržiavané a všetky artefakty v zachovanom stave verne reflektujú dobu, z ktorej pochádzajú.Okrem zariadenia vojenského charakteru zhromažďujú v priestoroch múzea aj predmety dennej potreby typické pre obdobie socializmu. Ide o mix vecí pôvodne zanechaných v kryte, ale kolekciu dopĺňajú aj dary zo súkromných zbierok a majetok členov. Nechýbajú detaily ako autentické produkty, propagandistické plagáty a nábytok v dobovom dizajne. „Neoslavujeme režim, ktorý u nás v minulosti vládol, ale predstavujeme návštevníkom dobu, ktorú sme na Slovensku mali,“ zdôraznil jeden z členov klubu, zatiaľ čo nás sprevádzal labyrintom podzemných chodieb.

Pozoruhodné je najmä dobové technické vybavenie priestorov – pri vstupe vidíme prvé hermetické pancierové dvere, akými prejdeme ešte niekoľko krát. Za nimi narážame na miestnosti prispôsobené na bezpečný príjem a dekontamináciu ľudí, ktorí prišli do kontaktu s rádioaktivitou či iným druhom zamorenia. Cestou môžeme obdivovať všadeprítomné figuríny s ochrannými kombinézami či uniformami, ako aj informačné a edukatívne cedule s protokolmi pre postup v prípade jadrového útoku. 


Cez kotolňu a rozvodňu elektrického prúdu prechádzame do úseku verne reflektujúcom život príslušníkov armády, ktorí sa tu pripravovali na prípadný konflikt ničivých rozmerov. Atmosféra všadeprítomného strachu z nukleárnej katastrofy a duch doby druhej polovice dvadsiateho storočia tu na návštevníka dýchajú na každom kroku. Obdivovať môžeme aj jedáleň, v ktorej nechýbajú všetky typické stálice socialistického stravovania, vrátane neodmysliteľného portrétu Generálneho tajomníka Ústredného výboru Komunistickej strany Československa pripevnenom na stene. 


V ďalších častiach podzemného múzea môžeme ešte bližšie nahliadnuť do činnosti československej rozviedky. V kanceláriách vybavených špičkovou dobovu technológiou sa tvorili podrobné akčné plány v prípade rôznych druhov útoku či nebezpečenstva. Nájdeme tu telefónnu a ďalekopisnú ústredňu, rádiové a školiace stredisko, miestnosť pre spojárov aj mrazivo pôsobiaci únikový východ. Ten sa mal použiť, pokiaľ by došlo k zataraseniu či zničeniu klasického vstupu.Podzemný kryt Severka nebol, našťastie, nikdy použitý na svoj hlavný účel. Od jeho vybudovania v roku 1964 plnil väčšinou funkciu Hlavného veliteľského stanovištia štábu civilnej obrany Západoslovenského kraja. Podliehal najvyššiemu stupňu utajenia, takže o ňom nevedeli ani miestni, údajne však tušili, že nejde o obyčajnú budovu. Kryt o rozlohe 350 metrov štvorcových vybudovaný z betónu a ocele dokázal vydržať aj zemetrasenie a ochrániť pred radiačným žiarením. Vďaka strategickému umiestneniu pod kopcom bol navyše fyzicky uspôsobený odolať tlakovej vlne po výbuchu atómovej bomby. 

V rámci prehliadky sme mohli obdivovať aj zachovanú detailnú mapu určenú pre tréning reakcie v prípade vypustenia bojových plynov na našom území či bohatú zbierku distopicky pôsobiacich ochranných kombinéz pre vojakov, civilistov, ale aj deti a batoľatá. Aj keď sa nezachovali informácie o tom, na čo všetko podzemné pracovisko slúžilo, jednou z jeho najdôležitejších súčastí bola pravdepodobne telefónna ústredňa tvorená tisíckami starostlivo prepojených káblov. Bola priamo prepojená s Moskvou a je vysoko pravdepodobné, že umožňovala odpočúvanie nielen občanov Československa, ale aj subjektov v zahraničí. 


Múzeum socializmu a studenej vojny nájdete v obci Alekšince vzdialenej asi 10 kilometrov od Nitry. Členovia klubu Československej armády zverejňujú dátumy, kedy je možné kryt navštíviť, na svojej Facebookovej stránke. Individuálnu návštevu si však môžete dohodnúť aj po telefóne. Vstupné na prehliadku je vyberané formou dobrovoľného vstupného – vyzbierané prostriedky budú použité na ďalšie zveľaďovanie a údržbu tohto svojrázneho pamätníka minulosti. 

Slobodné a nezávislé médiá sú kľúčové pre demokraciu. Nepodliehajú vplyvu politikov ani záujmových skupín, čo im umožňuje objektívne a pravdivo informovať verejnosť.

Podpora slobodných médií je investíciou do transparentnej a spravodlivej spoločnosti.

Podporiť nezávislé spravodajstvo

Dočítať článok zadarmo


Prečítajte si viac: