Začiatkom marca sa mení cestovný poriadok na niektorých linkách MHD v Nitre


Foto: Začiatkom marca sa mení cestovný poriadok na niektorých linkách MHD v Nitre Foto: imhd.sk

Od 3. marca 2024 bude na niektorých trasách MHD v Nitre zavedený nový cestovný poriadok. Zmeny sa týkajú liniek 6, 8, 9, 23, 27 a 35.

Na linke číslo 8 dôjde k zmene pri spoji z Lužianok na Gorazdovu. Namiesto o 5:44 hod. bude z Vinárskej v pracovných dňoch vyrážať o 5:47 hod.

Zmeny sa týkajú aj linky číslo 23, spoj zo Železničnej stanice do Strategického parku sa posunie v pracovných dňoch a v nedeľu z 21:25 hod. na 21:20 hod.

Linka 27 bude zo Železničnej stanice do Nitrianskych Hrnčiaroviec vyrážať o 5:52 hod. namiesto 6:07 hod. Taktiež bude v dňoch školského vyučovanie predĺžený spoj zo Štitár na Železničnú stanicu o 6:20 hod. 


Linky číslo 6 a 22 čakajú kozmetické úpravy jazdných dôb, ktoré spôsobia posun odchodov z niektorých zastávok o približne jednu alebo dve minúty. 

Tiež sa obnovuje sezónna premávka linky 35 z Klokočiny do Mestského parku. V označených spojoch liniek 9 a 35 bude cestujúcim k dispozícii aj rozšírená preprava bicyklov. Správy e-mailom Poslať tip Nahlásiť chybu