Pre UKF v Nitre sú študenti na prvom mieste, univerzita otvorí nové centrum s cieľom uľahčiť štúdium


Foto: Pre UKF v Nitre sú študenti na prvom mieste, univerzita otvorí nové centrum s cieľom uľahčiť štúdium Foto: ukf.sk

Na Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre (UKF) sa pripravuje otvorenie nového Poradenského a servisného centra. Slávnostné otvorenie je naplánované na 28. februára. Centrum ponúka študentom poradenské, ale aj servisné služby, ktoré si náročnosť a špecifikum vysokoškolského štúdia vyžaduje. V rámci poradenskej činnosti ide o možnosť konzultácií s odborníkmi v rôznych životných oblastiach,“ uviedla UKF. 

„Poradenské a servisné centrum UKF v Nitre slúži primárne na pomoc študentom s uľahčením štúdia aj samotného života. Samotné poradenstvo zabezpečujú kvalifikovaní odborníci z UKF v Nitre, v prípade potreby aj externí pracovníci,“ dodala UKF. Centralizovaná poradenská činnosť zahŕňa duchovné, finančné, kariérne, psychologické, právne, sociálne poradenstvo, poradenstvo zamerané na zdravie a podporu pre študentov so špecifickými vzdelávacími potrebami.  

V rámci servisnej činnosti poskytuje PaSC spoločenské priestory, technicko-materiálnu a tútorskú pomoc pre jednotlivé združenia študentov pri organizovaní univerzitných podujatí a projektov. Zabezpečuje informačný servis o širokom spektre ponúk pre študentov, medzi ktoré patria ponuky ubytovania, práce, brigád, dobrovoľníckych a sociálnych činností, kultúrno-spoločenských, športových a iných podujatí realizovaných na jednotlivých pracoviskách univerzity.
Zdroj: ukf.sk