Tri mestá v kraji získajú príspevok na podporu zelenej infraštruktúry v obytných a mestských zónach


Foto: Tri mestá v kraji získajú príspevok na podporu zelenej infraštruktúry v obytných a mestských zónach Foto: unsk.sk

Začiatkom marca vstúpili do platnosti zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku (NFP) k trom schváleným projektom zameraným na zlepšenie environmentálnych aspektov v meste Šahy, Vráble a Šaľa. Spomínané mestá predložili projekty v rámci výzvy Integrovaného regionálneho operačného programu na špecifický cieľ, ktorý sa zaoberá podporou vytvárania systémových prvkov znižovania znečisťovania ovzdušia a hluku najmä v mestských častiach.

V rámci projektov sa budú revitalizovať a regenerovať vnútrobloky sídlisk (najmä obytných) a podporovať vytvorenie vhodnej mikroklímy vo verejných priestoroch s prvkami zelenej infraštruktúry, vodozádržnými, ekostabilizačnými opatreniami, či oddychovými plochami. Adaptácia urbanizovaných sídlisk na zmenu klímy bude podporená v mestskej časti Veča v Šali, v medziblokovom priestore sídliska Žitava vo Vrábľoch a v území vnútrobloku Tabán v meste Šahy.


Správy e-mailom Poslať tip Nahlásiť chybu

Zdroj: unsk.sk