Kraj ocenil 12 sociálnych pracovníkov, Belica vyzdvihol ich starostlivosť o sociálne slabších


Foto: Kraj ocenil 12 sociálnych pracovníkov, Belica vyzdvihol ich starostlivosť o sociálne slabších Foto: unsk.sk

V rámci svetového dňa sociálnej práce a sociálnych pracovníkov, ktorým je 15 marec, ocenil NSK už po tretí raz najlepších pracovníkov zo sociálnych zariadení na území kraja. Ocenenie Starostlivý anjel získalo za rok 2017 12 laureátov. 

Ako uviedol župan Milan Belica sociálne služby sú neoddeliteľnou súčasťou verejných politík, v ktorých dominuje ľudsko - právny rozmer, orientácia na potreby a preferencie ich prijímateľov. Občania, z ktorých mnohí sa bez vlastnej viny ocitli v nepriaznivej sociálnej situácii a sú odkázaní na verejné, osobitne sociálne, služby majú nárok uplatňovať si právo na slobodný a nezávislý život s podporu spoločnosti. 

Nitriansky samosprávny kraj ako zriaďovateľ zariadení sociálnych služieb dbá o to, aby tieto zariadenia mali nielen špičkové materiálne vybavenie, ale aby v nich pracovali odborne zdatní, ale aj obetaví, empatickí a chápaví pracovníci, ktorým nie je ľahostajný osud iných ľudí a svoju prácu berú ako poslanie,“ zdôraznil Belica. 

Ocenenia, ktorých odovzdávanie sa osvedčilo motivuje nielen samotných laureátov, ale aj ďalších sociálnych pracovníkov k dosahovaniu neustále vyššej kvality ich práce, preto patrí k významným podujatiam NSK. 


Správy e-mailom Poslať tip Nahlásiť chybu

Zdroj: unsk.sk